Da Bane Nors utbygging i Brynsbakken ble midlertidig stanset feiret beboerne i de rivingstruede trehusene på Hylla med å flagge.
Da Bane Nors utbygging i Brynsbakken ble midlertidig stanset feiret beboerne i de rivingstruede trehusene på Hylla med å flagge.

Kampen om husene på Hylla: Bane Nor klager på midlertidig stans og ber om utsettelse

Tidsnød var ett av hovedargumentene Bane Nor brukte overfor bystyrepolitikerne for å drive gjennom sporutvidelse i Brynsbakken. Nå ber imidlertid jernbaneselskapet om utsatt svarfrist på klager fra beboerne på Hylla.

Publisert

Bane Nors sporutvidelse i Brynsbakken innebærer at om lag 20 hus på Hylla i Enebakkveien må rives eller fjernes. Beboerne må finne seg nye hus, men kjemper fortsatt mot utbyggingen som det rødgrønne flertallet i bystyret har gått inn for.

For å få fortgang i den politiske behandlingen argumenterte Bane Nor blant annet med tidsnød.

Klage sendt til Statsforvalteren

Nå ber imidlertid det statseide selskapet om å få utsatt en svarfrist på beboernes klager. Og begrunner behovet for utsettelse med ferieavvikling.

— Omfanget av klager i denne saken er stort, og Bane Nor trenger noe tid for å kunne gå gjennom disse på en ordentlig måte. På grunn av ferieavvikling blir dette vanskelig, vi ber derfor om at fristen settes til 15. august 2021, skriver Bane Nor til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Disse trehusene på Hylla må vike dersom Bane Nors planlagte sporutvidelse i Brynsbakken blir gjennomført.
Disse trehusene på Hylla må vike dersom Bane Nors planlagte sporutvidelse i Brynsbakken blir gjennomført.

Forrige uke stanset plan- og bygningsetaten (PBE) Bane Nors utbygging midlertidig i Brynsbakken. Det ble gjort gjennom en såkalt oppsettende virkning. Bakgrunnen for den midlertidige stansen var omfattende klager fra beboere og andre berørte.

Nå klager Bane Nor den midlertidige utbyggingsstansen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. En midlertidig stans som førte til at beboerne på Hylla jublet og heiste flagg. De følte de hadde vunnet en viktig delseier over Bane Nor.

— Vi vant første runde, jublet beboer Mirjam Berg Abrahamsen.

— Nå gjenstår det å se hvordan Bane Nor vil reagere på dette. Om noen dager har vi litt mer oversikt over det, sa hun til VårtOslo.

Bane Nor fikk PBE-svar etter tre dager

Nå foreligger ikke bare Bane Nors reaksjon, som altså er både en klage på den oppsettende virkningen og ønske om svarfrist, men også plan- og bygningsetatens innvilgelse av utsatt frist.

Kun tre dager tok det etaten å gi Bane Nor utsettelse til 15. august, ifølge dokumentoversikten i saksinnsyn.

— Plan- og bygningsetaten viser til deres søknad om utsatt frist for oversendelse av merknader til klagene. Det gis utsatt frist til 15. august 2021, heter det i svarbrevet til Bane Nor.

Dermed har Bane Nor, som hele veien har hevdet utbygging hastet å få gjennom det politiske systemet, selv fått utsatt saken. Neste runde vil gi svar på hvordan selskapet forholder seg til klagene fra beboerne på Hylla og andre berørte. Det kommer i midten av august.

Powered by Labrador CMS