Fire av de verneverdige boligene på
Fire av de verneverdige boligene på "hylla" i Enebakkveien kan bli stående om Bane Nors reviderte planforslag blir en realitet.

Bane Nor åpner for endringer i Kværnerdalen: Fire av de verneverdige boligene på Hylla kan bli værende

Lokk over deler av Gjøvikbanen og bevaring av fire av de verneverdige boligene på Hylla i Enebakkveien kan bli resultatet, etter at en høringsrunde om Bane Nors planer er ferdig.

Publisert

Bane Nors varslede utbygging av dobbeltspor for jernbanen i Brynsbakken har satt sinnene i kok hos beboere på Hylla i Enebakkveien og nærmiljøet forøvrig.

Etter at reguleringsplanen for utbyggingsprosjektet nå har vært ute på høring, har tilbakemeldingene fra høringsinstansene foreslått store endringer i planene fra Bane Nor.

Usikkert for de andre

Blant de foreslåtte endringene er at det bygges et lokk over deler av Gjøvikbanen.

Samtidig kan fire av de verneverdige boligene på Hylla i Enebakkveien relokaliseres innenfor utbyggingsområdet. Dermed trenger de ikke å måtte flyttes langt.

Slik ser Bane Nor for seg prosjektet med utbyggingen av dobbeltspor i Brynsbakken i den reviderte reguleringsplanen.
Slik ser Bane Nor for seg prosjektet med utbyggingen av dobbeltspor i Brynsbakken i den reviderte reguleringsplanen.

Ifølge det reviderte forslaget er det et håp for at noen av dagens beboere på Hylla i Enebakkveien om å bli boende i nabolaget. Selv om det indikeres at de fire boligene må flyttes noe i forhold til dagens plassering.

— I det justerte planforslaget vil det være plass til fire hus innenfor planområdet. Det vil derfor ikke være behov for mellomlagring etter at tiltaket er ferdigstilt. Men det vil være behov for mellomlagring i anleggsperioden, opplyser Bane Nor.

Vil i dialog med byantikvaren

Eksakt plassering av de fire boligene er foreløpig uklart. I alt er vel 20 hus berørt av flyttebehovet. Bane Nor vil nå gå i dialog med byantikvaren rundt den videre prosessen med flytting av de verneverdige boligene.

I tillegg til at enkelte av de verneverdige boligene kan få bli i nærområdet, er den største endringen i det reviderte forslaget til reguleringsplan, at det skal bygges ett lokk over deler av Gjøvikbanen på strekningen.

Her i Brynsbakken i Kværnerdalen ønsker Bane Nor å utvide kapasiteten for jernbanen med ett spor.
Her i Brynsbakken i Kværnerdalen ønsker Bane Nor å utvide kapasiteten for jernbanen med ett spor.

På toppen av det foreslåtte lokket vil det bli opparbeidet en park. Det reviderte planforslaget vil nå, grunnet de mange endringene, bli sendt ut på en såkalt begrenset høring.

Til slutt er det Oslo bystyre som endelig vedtar reguleringsplanen.

Her er endringsforslagene

Følgende endringer er foreslått som en følge av høringssvarene som har kommet inn:

  • Det bygges et lokk over deler av Gjøvikbanen.
  • Kulvert for gang- og sykkelvei erstattes med bru for Hovedbanen. Dette gir en
  • mer åpen/luftig løsning under Hovedbanen.
  • Bru for gang- og sykkelvei overinngående Hovedbane og Gardermobane trekkes noe østover.
  • Endringene nevnt i punktene over resulterer i en justert trase for gang- og
  • sykkelveien og gir kortere gangavstand mellom Kværnerbyen og Vålerenga skole.
  • Fire verneverdige bygg kan reetableres innenfor området.
  • Gangbru over jernbanen tas ut av planforslaget
  • Det kan etableres et nytt aktivitetsområde sør for de nye sporene
  • Deler av jernbanetrappa kan opprettholdes. Kan brukes som atkomst til det nye aktivitetsområdet
Powered by Labrador CMS