Even Warsla Meen (15) mistet livet i tunnelulykken på Filipstad i februar 2019.
Even Warsla Meen (15) mistet livet i tunnelulykken på Filipstad i februar 2019.

Even (15) ble drept i Filipstad-ulykken. Høyesterett plasserer ansvaret hos Bane Nor

Bane Nor hadde både mulighet og oppfordring til å iverksette tiltak som kunne ha sørget for at Filipstad-ulykken ble unngått, fastslår Høyesterett. 15 år gamle Even Warsla Meen mistet livet i ulykken.

Publisert

15 år gamle Even Warsla Meen døde og to andre tenåringer ble kritisk skadd da de fikk strøm i seg etter å ha klatret opp på et togsett inne i en tunnel på Filipstad driftsbanegård i 2019.

I likhet med Borgarting lagmannsrett fastslår Høyesterett nå at det var årsakssammenheng mellom manglende sikring i tunnelen og at ulykken fant sted.

Bane Nors anke forkastet

— Høyesterett konkluderer med at personer i foretaket hadde opptrådt uaktsomt, enten hver for seg eller samlet. Bane Nor hadde både mulighet og oppfordring til å iverksette tiltak som var egnet til å avverge hendelsen, og det var årsakssammenheng mellom Bane Nors unnlatelser og ulykken, skriver domstolen i et sammendrag.

Anken over domfellelsen for blant annet uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade, forkastes. Dommen er dermed rettskraftig.

Bane Nor avviser fortsatt å ha ansvar for ulykken. Det statlige selskapet framholder blant annet at ungdommene overså flere skilt om at det var ulovlig å være der og at det kunne medføre fare, samt tilsvarende advarsel på togsettet.

Bane Nor er «overrasket over Høyesteretts vurdering», men tar den til etterretning.

— Burde oppdaget hull i gjerde

— Vi burde ha oppdaget dette hullet i gjerdet og tettet det. Vi kunne ha brukt materiale som gjorde det vanskeligere å klippe i stykker og klatre på gjerdet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Ungdommene hadde tatt seg over et gjerde og inn i tunnelmunningen kalt Strupen. Inne i tunnelen klatret de opp på taket til et gammelt, nedslitt og overtagget togsett.
Ungdommene hadde tatt seg over et gjerde og inn i tunnelmunningen kalt Strupen. Inne i tunnelen klatret de opp på taket til et gammelt, nedslitt og overtagget togsett.

— Vi burde hatt bedre rutiner for vedlikehold og risikovurderinger, og tettere dialog med nærmiljøet. Disse feilene bidro til at det gikk så galt 23. februar 2019. Det beklager vi, sier Bane Nor-sjefen.

15 år gamle Even Warsla Meen ble erklært død på stedet etter at han fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde.

Ungdommene hadde tatt seg over et gjerde og inn i tunnelmunningen kalt Strupen. Inne i tunnelen klatret de opp på taket til et gammelt, nedslitt og overtagget togsett.

— Jeg er veldig fornøyd med at Høyesterett så klart og tydelig slår fast at ulykken ene og alene er Bane Nors ansvar, sier bistandsadvokat Sven Knagenhjelm for foreldrene til gutten som døde og gutten som overlevde, til NTB.

— Sammenholdt med lagmannsrettens dom kan det slås fast at ungdommene som ble utsatt for denne ulykken, ikke selv kan klandres for ulykken, mener bistandsadvokaten.

Høyesterett: Kjente risikoen

I Borgarting lagmannsrett ble Bane Nor domfelt på alle punkter etter dødsulykken. Domstolen fant ikke grunnlag for å plassere straffansvar hos enkeltpersoner, men selskapet ble dømt til en foretaksstraff på 10 millioner kroner.

– Det var en kjent risiko for dødsfall og alvorlige personskader knyttet til klatring på tog under strømsatt kontaktledning. Selv om sannsynligheten for at noen ville ta seg inn på området og klatre på togene, ikke var høy, så var risikoen kjent for Bane Nor, skriver førstvoterende høyesterettsdommer Erik Thyness i dommen.

Denne saken handler ikke om ungdommer som bevisst har utsatt seg for fare, framholder Knagenhjelm.

— Våre tre ungdommer tok seg inn på et område der gjerdet var altfor lavt, hadde hull og hvor det ikke var skilt som advarte mot høyspenning. Toget sto parkert inne i en mørk tunnel og var fullstendig nedtagget. Det var derfor ingen ting som advarte ungdommene om at de ved å klatre på toget utsatte seg for livsfare, skriver han.

Powered by Labrador CMS