Vi trodde først det var krig, sier sykepleierstudentene Sophie Stark (t.h) og Victoria Madelen Haukeland som bor i kollektiv kloss oppi sprengningsarbeidene til Follobanen. Under den gamle trevillaen i bakgrunnen ligger tunnelinnslaget. Foto: Bjørn Bratten
Vi trodde først det var krig, sier sykepleierstudentene Sophie Stark (t.h) og Victoria Madelen Haukeland som bor i kollektiv kloss oppi sprengningsarbeidene til Follobanen. Under den gamle trevillaen i bakgrunnen ligger tunnelinnslaget. Foto: Bjørn Bratten

Både Ekebergtrollet og naboene i Mosseveien rister på hamsen når Follobanen trenger seg på

Publisert

Norges lengste jernbanetunnel, Follobanen, sneier de gamle leiegårdene i Mosseveien på sin 22 kilometers vei fra Oslo S til Ski.

Sykepleierstudentene Victoria Madelen Haukeland og Sophie Stark bor tett ved tunnelinnslaget, i Mosseveien 18. De opplevde det nærmest som et jordskjelv da de første salvene gikk av i tunnelen i august i fjor.

Dette er Follobanen

  • Den nye Follobanen blir totalt 22 kilometer lang og bygges for en hastighet på opp til 250 kilometer i timen. Det blir dermed mulig å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.
  • Follobanen har vært favorisert som «prioritert prosjekt» i Nasjonal transportplan siden 2009. Det er Norges største samferdselsprosjekt og det eneste med egen post på statsbudsjettet. Prislappen ble i 2014 anslått til 26 milliarder kroner.
  • Jernbaneteknisk er det utfordrende å bygge nye spor i det sterkt trafikkerte området ved Oslo S. På Østfoldbanen er all kapasitet tatt i bruk. Samtidig er det ventet en befolkningsvekst på om lag 30 prosent i Oslo og Akershus innen 2040. Det er en målsetting at Follobanen skal bidra til positiv utvikling i regionen.
  • Når Follobanen står ferdig, blir det også plass til flere godstog på strekningen Oslo – Ski. Rundt 80 prosent av all landbasert godstransport til og fra utlandet går gjennom Østfold. I dag blir dette i all hovedsak fraktet med vogntog. Et godstog kan transportere omtrent samme mengde som 24 fullastede vogntog. (Kilde: Jernbaneverket)

Trodde nesten det var krig

– Jeg flyttet inn her i juli i fjor, og da sprengningsarbeidene begynte i august skjønte vi jo ikke først hva det var som skjedde, sier Victoria.
– Det var tropevarme og bråket var helt ekstremt, så vi måtte lukke vinduene for å forsøke å stenge lyden ute. Men det var altfor varmt å sove med lukkete vinduer, sier Sophie.

–  Vi trodde nesten det var krig, sier Victoria.

– Vi er studenter og jobber i turnus, så ofte begynte det når vi kom hjem fra nattevakt på morgenkvisten. Det var veldig vanskelig å få sove i alt bråket, sier Victoria, som likevel finner grunn til å berømme utbygger.

Fikk tilbud om å bo på hotell

– Det var ekstremt, men vi hadde hele tiden stående tilbud om å få bo på hotell i helgene når det var snakk om sprengningsarbeider nærmest døgnet rundt. Jeg benyttet meg av det en helg i fjor høst, og det var jo deilig, sier Victoria Haukeland.

Her, i det sporområdet som i sin tid ble kalt Klypen, pågår arbeidet nå med den såkalte kulverten, altså overbygningen over Follobanen og Østfoldbanen de siste metrene inn til Oslo S. Bildet er tatt fra Bispegata. Til høyre skimtes den gamle lokomotivhallen i Middelalderparken, i bakgrunnen Ekebergåsen med de gamle leiegårdene i Mosseveien. Foto: Bjørn Bratten
Her, i det sporområdet som i sin tid ble kalt Klypen, pågår arbeidet nå med den såkalte kulverten, altså overbygningen over Follobanen og Østfoldbanen de siste metrene inn til Oslo S. Bildet er tatt fra Bispegata. Til høyre skimtes den gamle lokomotivhallen i Middelalderparken, i bakgrunnen Ekebergåsen med de gamle leiegårdene i Mosseveien. Foto: Bjørn Bratten

I de tidlige planene for Follobanen og innslaget i Ekebergåsen het det at tunnelen skulle gå gjennom kjelleren til de gamle leiegårdene i denne gamle og første delen av Mosseveien. Nå skjærer tunnelen klar av leiegårdene i Mosseveien med noen få meters klaring, men en gammel fraflyttet trevilla, i Mosseveien 22, ligger rett over tunnelinnslaget.

Nå på senvinteren har bråket fra sprengningsarbeidene vært mindre plagsomt for beboerne i Mosseveien, men pågår i disse dager under Jomfrubråten, der stafettpinnen overtas av boremaskinene i løpet av våren.

Utbygger av Follobanen, Bane Nor, vet råd til naboer som plages av sprengningene:

– Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller og skap flytte seg litt hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Det kan derfor være lurt å kontrollere at dette er godt sikret, heter det på hjemmesiden til Bane Nor.

Fat som står på høykant legges ned

– Verdifulle glass og andre lette, knuselige gjenstander bør pakkes vekk, og fat som står på høykant uten feste legges ned. Det kan også være lurt å kontrollere at bilder og malerier er godt festet i veggen, skriver utbygger.

– Ved sprengning skjer en detonasjon som forårsaker et kraftig smell og detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølger gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftig vind, mener man på hjemmesiden til Bane Nor.

Arbeidene på den delen av Follobaneprosjektet som ligger nærmest Oslo S omfatter både konvensjonell sprengning og mekanisk bryting av fjell, på fagspråket kalt drill & split.

Borene er kalt Anna fra Kloppa og Magda fra Flåtestad

Langt inne i Ekebergåsen bygges det en fjellhall for Follobanens to spor og for Østfoldbanens inngående spor (den gamle toglinja som vi kjenner som lokaltoget til Ski over Kolbotn og Oppegård). Det utgående sporet skal fortsatt gå i den gamle traseen i dagen.

Rett ut av Ekebergåsen, med få meters klaring fra boligene i Mosseveien, skal togene fra Ski og fjernere steder komme gjennom den 22 kilometer lange Follotunnelen, under Mosseveien, Østfoldbanen, Middelalderparken og Bispegata og ut på det romslige sporsystemet på Oslo S, en gang i 2021, om alt går bra. Foto: Jernbaneverket
Rett ut av Ekebergåsen, med få meters klaring fra boligene i Mosseveien, skal togene fra Ski og fjernere steder komme gjennom den 22 kilometer lange Follotunnelen, under Mosseveien, Østfoldbanen, Middelalderparken og Bispegata og ut på det romslige sporsystemet på Oslo S, en gang i 2021, om alt går bra. Foto: Jernbaneverket

Inne i Ekebergåsen skal tunnelen krysse veitunnelen til E6. Her etableres det tverrslagstunneler og adkomsttunnel.

Hoveddelen av Follotunnelen bores med fire tunnelboremaskiner, oppkalt etter Dronningene Eufemia og Ellisiv, og Anna fra Kloppa, en historisk skikkelse fra Kolbotn, og Magda Flåtestad, som var skysskvinne på Gjersjøen i sin tid.

Boringen går som planlagt

De fire tunnelboremaskinene, de såkalte TBM-ene, som skal bygge brorparten av den nye tunnelen på Follobanen, har nå til sammen boret 4,5 kilometer tunnel.

– Fremdriften med Follobaneprosjektets lange tunnel går som planlagt. Til sammen har de fire tunnelboremaskinene boret 4511 meter av den lange dobbeltløpede tunnelen, forteller prosjektleder for tunnel TBM, Anne Kathrine Kalager, i Bane Nor, på hjemmesiden.

Etter planen skal alle de fire tunnelboremaskinene være ferdige med jobben mot slutten av 2018, fremgår det av hjemmesidene til Bane Nor. Follobanen skal åpnes i 2021.

Det er enorme formater over byggingen av Follobanen. Her et bilde fra gjennomslaget på det nye løpet til den inngående Østfoldbanen i fjor. Det nye løpet er 1200 meter langt og ligger rundt 50 meter under terrenget. Foto: Jernbaneverket
Det er enorme formater over byggingen av Follobanen. Her et bilde fra gjennomslaget på det nye løpet til den inngående Østfoldbanen i fjor. Det nye løpet er 1200 meter langt og ligger rundt 50 meter under terrenget. Foto: Jernbaneverket
Powered by Labrador CMS