I dag er sentrum stasjon og hovedbrannstasjonen i Oslo lokalisert her, ved regjeringskvartalet. Foto: Brann Losen / Youtube
I dag er sentrum stasjon og hovedbrannstasjonen i Oslo lokalisert her, ved regjeringskvartalet. Foto: Brann Losen / Youtube

Oslo kommune står uten en ny sentrum brannstasjon fra 2022

Den nye sentrum brannstasjon i Bjørvika blir forsinket. I mellomtiden kan en midlertidig stasjon bli lagt til busstomta i Schweigaards gate.

Publisert Sist oppdatert

Grunnet byggingen av det nye regjeringskvartalet, må Oslo brann- og redningsetat ut av sine gamle lokaler på Arne Garborgs plass den 1. januar i 2022. Ny stasjon for sentrumsområdene, er foreslått lagt til Bjørvika.

Men nå viser det seg at den nye sentrum brannstasjon ikke vil stå klar fra 2022, når brannmannskapet må flytte fra dagens lokaler. Det kommer frem i et møtereferat fra en samarbeidsgruppe bestående av Oslo kommune og Statsbygg, som VårtOslo har fått tilgang til. Årsaken er at Bane NOR vil ha behov for tomta i Bjørvika lengre enn antatt. Byggestarten blir dermed utsatt.

— Ny stasjon høyst nødvendig

Dette kan vise seg å bli et problem, da Oslo brann- og redningsetat avhenger av en ny stasjon for sentrum, fra dagen de må ut av dagens hovedbrannstasjon.

Informasjonssjef i Oslo brann- og bredningsetat, Lars Magne Hovtun. Foto: Oslo brann- og redningsetat
Informasjonssjef i Oslo brann- og bredningsetat, Lars Magne Hovtun. Foto: Oslo brann- og redningsetat

—  Det er helt nødvendig at vi får en ny stasjon i Oslo sentrum, slik at vi raskt er på plass, om det skulle skje noe der. Stasjonen må være operativ fra den dagen vi flytter fra dagens lokaler, sa informasjonssjef i brann- og redningsetaten, Lars Magne Hovtun i mars i fjor.

Hovtun informerer om at det er byrådsavdeling for miljø og samferdsel som er ansvarlige for å finne tomt til den midlertidige stasjonen.

Peker på busstomta i Schweigaards gate

Behovet for en sentrumsstasjon innen utflyttingen fra regjeringskvartalet er prekært, og kommunen har nå startet et søk etter en passende tomt for plasseringen av en midlertidig stasjon.

Ifølge møtereferatet fra arbeidsgruppa er busstomta i Schweigaards gate den mest sannsynlige plasseringen for sentrumsstasjonen: "Schweigaards gate 35–51 er nå den eneste aktuelle. Tomta er under planlegging av Bane NOR eiendom for utbygging. Oslo kommune vil invitere til forhandlinger for etablering av midlertidig brannstasjon på tomta", står det i referatet, som er datert 5. desember 2017.

Representanter på det nevnte arbeidsgruppe-møtet er toppledere i eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, direktøren i Omsorgsbygg og kommunaldirektørene fra byrådsavdelingene for byutvikling, miljø og samferdsel og næring og eierskap. Fra staten stiller flere direktører fra Statsbygg. De er enige om å inngå et tett samarbeid for å finne en løsning på problemene.

Her, på busstomta i Schweigaardsgate, kan det komme ny midlertidig sentrum brannstasjon. Foto: Vegard Velle
Her, på busstomta i Schweigaardsgate, kan det komme ny midlertidig sentrum brannstasjon. Foto: Vegard Velle

Planlegger stort kontorbygg på tomta

En argument mot et eventuelt valg av busstomta i Schweigaards gate er at Bane NOR allerede er i gang med planleggingen av et stort kontor- og næringsbygg her.

— Bane NOR eiendom jobber med reguleringsplan for et nytt kontorbygg på den ubebygde tomta i Schweigaards gate. Planlagt byggestart er i 2019/2020. En midlertidig brannstasjon fra 2022 er dermed ikke forenelig med våre planer for denne tomten, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus, Bane NOR Eiendom.

Kommunen går i forhandlinger med staten

Det later nå til at Oslo kommune vil gå i forhandlinger med Bane NOR:

— Oslo kommune er kjent med at Bane Nor jobber med egne planer for tomta i Schweigaards gate, men på bakgrunn av Oslo kommunes behov for å løse behovet for midlertidig plassering av en sentrum brannstasjon, har kommunen nå nylig tatt initiativ til dialog med Bane NOR om saken, sier kommunikasjonssjef i eiendoms- og byfornyelsesetaten, Lena Nesset.

Hun sier videre: — Staten og Oslo kommune skal i årene fremover etablere to store og viktige funksjoner for byen. I dette arbeidet er staten og kommunen til dels avhengig av hverandre, og sammen må vi finne løsninger på utfordringene.

I tillegg til en sentrumsstasjon, er kommunen i gang med å planlegge en ny hovedbrannstasjon. Denne skal ligge på Bryn, hvor den eksisterende Bryn brannstasjon skal rives og et nytt bygg oppføres.