Sofienberg kirke i vakker kveldsbelysning. Foto: Kjersti Opstad
Sofienberg kirke i vakker kveldsbelysning. Foto: Kjersti Opstad

Fem kirker i Oslo legges sannsynlig ned

Kirkene som sannsynligvis blir avviklet er Klemetsrud, Bakkehaugen, Iladalen, Lilleborg og Sofienberg.

Publisert

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo støtter en innstilling til kirkebruksplan for Oslo. Innstillingen er lagt frem av en styringsgruppe bestående av representanter fra Biskopen, Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd.

Fem kirker skal fristilles som ordinære soknekirker for utleie eller til annen kirkelig virksomhet, heter det i vedtaket. Kirkene som skal avvikles er Klemetsrud, Bakkehaugen, Iladalen, Lilleborg og Sofienberg. Opprinnelig ble ni kirker foreslått nedlagt i april.

Ulike begrunnelser

Det er til dels ulik ordlyd i vedtaket om fristilling av den enkelte kirke. Noen av kirkene skal delvis benyttes til gudstjenester og menighetsaktiviteter. Kirkelig fellesråd, bispedømmerådet og det lokale menighetsrådet skal ha samtaler om utvikling av profilen til flere av de fristilte kirkene. Konklusjonene kan legge føringer for foretrukne leietagere.

Oslo bispedømmeråd la til en presisering til vedtaket om Sofienberg kirke, der de løftet frem at leietakere som bidrar til å utvikle kirkemusikalsk aktivitet prioriteres.

En økonomisk og strategisk plan

Kirkebruksplanen vektlegger at Kirken må utnytte de samlede ressursene på en mest mulig strategisk og økonomisk måte. Bispedømmerådet og fellesrådet mener at den vedtatte planen bidrar til begge deler, ifølge en pressemelding fra Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo.

I vedtaket inngår også en bestemmelse om at Trefoldighetskirken skal tas ut av Sentrum og St.Hanshaugen sokn og flyttes til et nyopprettet Domkirken sokn sammen med Domkirken. Kirkene i Groruddalen prosti berøres ikke av vedtaket. Det vil komme en egen innstilling for Groruddalen i juni 2019.

Powered by Labrador CMS