Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moské, tilhører Oslos ahmadiyya-menighet.
Baitun Nasr moské, også kjent som Furuset moské, tilhører Oslos ahmadiyya-menighet.

Vold i Baitun Nasr-moskéen på Furuset endte med fengselsstraff

To menn er dømt til 75 dagers fengsel for å ha overfalt en mann i Baitun Nasr-moskéen på Furuset i november 2019. En tredje, eldre mann ble frifunnet i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Publisert

Straffen er den samme som trioen ble idømt i tingretten, men Borgarting lagmannsrett har konkluderte med at den eldste av dem frifinnes.

Bakgrunnen for hendelsen var at trioens familiemedlem ble beskyldt av fornærmede for å ta med seg mat fra et bryllup uten tillatelse.

Må betale 30.000 i oppreisning og erstatning

Da Baitun Nasr-moskéen på Furuset arrangerte et meklingsmøte mellom familiemedlemmet og fornærmede, møtte trioen opp, og voldsutøvelsen oppsto.

Lagmannsretten frifant den eldste i trioen siden det forelå rimelig tvil om han deltok i voldsutøvelsen.

Retten konkluderte med at de to andre i fellesskap hadde utsatt fornærmede for flere slag og spark. Duoen ble dømt for grov kroppskrenkelse og må betale fornærmede til sammen 25.000 kroner i oppreisning, samt 5.021 kroner i erstatning.

Powered by Labrador CMS