Vegard Rødningsby

Vegard Rødningsby
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Vegard Rødningsby er plasstillitsvalgt for Ambulanseforbundet i Delta, ved seksjon sentrum. Ambulanseavdelingen er knyttet til prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.

– Stengte oslogater hindrer oss i å ta oss frem til pasienter. Vi frykter...

Vi ved ambulansetjenesten i Oslo, og spesielt vi som jobber ved sentrumsstasjonen, er svært bekymret for ansattes og ikke minst pasientenes sikkerhet og helse...