Silja Leifsdottir

Silja Leifsdottir
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Silja Leifsdottir er daglig leder i U.F.O. - Utstillingsguide For Oslo / Oslo Art Weekend.

– Byrådet må tilrettelegge for flere reklameflater der mindre kulturaktører kan reklamere gratis

Oslobyrådets siste budsjettforslag prioriterer store prestisjebygg, kutter i kulturtilskudd og svekker de mindre kunstinstitusjonene. I all iveren over nybyggene risikerer Oslo kommune å gå...