Melinda Jørgensen

Melinda Jørgensen
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Melinda Jørgensen er elev- og lærlingombud i Oslo. Jørgensen er også medlem av utvalget som ser på alternativer til karakterbasert opptak til videregående skole i Oslo.

— Finnes det noe enda friere enn fritt skolevalg?

Er det slik at dagens inntaksordning er det alternativet som lar elevene velge mest mulig fritt og rettferdig? Er karakterene rettferdige nok? Et inntak basert på...