Marianne Storhaug

Marianne Storhaug
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Marianne Storhaug bor på Smestad, leder nabolagsgruppen Bevar Smestad og er styremedlem i Beboeraksjon Oslo.

Åpent brev til byrådet: Skrinlegg planene for Smestad

I 2015 ble Smestad besluttet transformert til bymessig bebyggelse med en områdeutnyttelse på 100 prosent. Dette innebærer en økning i tomteutnyttelse fra dagens 24...