Malcolm Langford

Malcolm Langford
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Malcolm Langford er professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

— Høyre tar feil om bostedsløse migranters menneskerettigheter

Man kan velge jaging og rydding av bostedsløse migranter eller å møte de med et minimumstilbud og samtidig spare penger, tid og frustrasjon. I en...

– Oslo kommune bør opprette flere sengeplasser for tilreisende bostedsløse

Bystyrets nye tiltak for tilreisende bostedsløse strekker ikke til. Skal vi unngå at folk sover i marka eller i parkene, må vi opprette flere...