Linda Hambro

Linda Hambro
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Linda Hambro er pensjonert lektor i videregående skole, med fagene norsk og samfunnsfag.

— Hvordan er det mulig for 17. mai-komiteen å «glemme» innvandrerne?

Det er en merkelig "forglemmelse" bystyret har gjort seg skyldig i. 17. mai er en dag for å vise interesse og respekt for andre folkegrupper. Da...