Jon Ole Whist

Jon Ole Whist
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Jon Ole Whist er vara til bystyret for Høyre og vara i kultur- og utdanningskomiteen.

– Visumfri tilgang til Norge skjer på gitte vilkår. Ellers faller retten til opphold...

Professor Malcolm Langford vil hjelpe de som står i en nødssituasjon, og ære være ham for det. Jeg ønsker å forhindre at nødssituasjonen oppstår. Jeg...

– Utlendinger som vil til Norge, må oppfylle visse kriterier. Ellers må de reise...

Hvem har ansvaret for tilreisende bostedsløse fra EØS og EU som kommer til Norge og ikke kan forsørge seg selv? «Oslo kommune bør opprette flere...