James Stove Lorentzen

James Stove Lorentzen
6 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
James Stove Lorentzen (H) er komitéleder for helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Når opposisjonen får gjennomslag for jordmødre… men byråden tar æren

I november 2016 fikk Helse- og sosialkomiteen besøk av representanter for Den norske jordmorforeningen. De ønsket å informere om at bydelene hadde alt for...

– Finansbyrådens lek med tall

Jeg har stor respekt for finansråd Robert Steen (Ap) som kompetent fagmann innen finans og økonomifaget. Han har jo tross alt inntil for tre...

SVs manglende interesse for svakheter i kommunale tjenester

I bystyret onsdag 21. mars behandlet vi kommunerevisjonens svært kritiske rapport om de kommunale hjemmetjenestene i to av Oslos bydeler. Istedenfor å snakke om...

– Å beskylde Høyre for å kutte i eldreomsorgen blir helt feil

Det nylig utnevnte eldrebyrådet Tone Tellevik Dahl er ikke sen om å skryte på seg prosjekter som hun i realiteten har arvet fra det...

– Omsorg skal ha best mulig kvalitet som mål. La aktørene konkurrere

Jeg er enig med Kari Elisabeth Kaski i én ting, målet med offentlig velferd er å gi best mulig velferdstjenester til flest mulig. Resten...

Oslo havn har tatt riktige grep for å modernisere driften av havnen

Det er gledelig at noen av Oslo laste- og lossekontors havnearbeidere nå ser ut til å tilpasse seg. I striden om organiseringen av arbeidet i...