Ivar Johansen

Ivar Johansen
16 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Ivar Johansen (SV) er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite.

– Sian og Tøyen torg: Et rop om hjelp

Selvsagt har både Kommuneadvokaten i Oslo og Oslo-politiet rett: Vi har ikke forhåndssensur av politiske ytringer i Norge. En kan ikke forby noen å...

– Hjelperne, ikke politikerne, bør vurdere de eldres behov for hjelp

FRPs Aina Stenersen har et prisverdig engasjement for byens hjelpetrengende eldre, nesten så jeg av og til tenker at hun har havnet i feil...

Makt og allianser i oslopolitikken

Da tenker jeg på særlig to situasjoner. For det første de gangen jeg ønsket å stemme annerledes enn bystyregruppen til SV. Vi er valgt på...

Hjemmetjenester i digitaliseringens tid. Kan kommunen lære av private firmaer?

Det er ikke alltid hensiktsmessig for meg å reise fra Oslo til Fredrikstad for å handle for henne. Jeg har kommet til at løsningen...

— NAV fastholder at alenemoren Elin, med den livstruende syke sønnen William (6), må...

NAV fastholder at alenemoren Elin Gunnarsson på Grünerløkka, med den svært livstruende syke sønnen William (6), må komme seg ut i jobb, som om hun...

SV: – Ikke aktuelt å frafalle krav om badeland på Økern

I godkjennelsen Oslo kommune har gitt for å starte byggingen av Økernsenteret, er det rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelsen lister opp en del krav kommunen har til...

– Styrk satsingen på demente i Oslo

For to måneder siden forsvant den demente 76-årige Håkon Olsen fra Madserud sykehjem, og på tross av omfattende leteaksjoner har politiet og andre aktører...

William (6) er helt pleietrengende og i konstant livsfare. NAV tvinger mor ut i...

William bor med mamma på Grünerløkka. Han lider av den sjeldne muskelsykdommen Nemalin Myopati. Sykdommen gjør at han ikke klarer å bevege seg. Lungene hans...

– Som folkevalgt er min forventning krystallklar: Personalforføyninger mot Simon Malkenes er uakseptabelt

Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon, og den skal selvsagt være en del av den alminnelige samfunnsdebatt. Men debatten får vesentlige svakheter dersom den ikke...

– Bekymrer det ikke Høyre at flere hundre hjelpetrengende blir tvunget til å få...

Høyres James Stove Lorentzen har behov for å diskutere Ivar Johansen framfor å diskutere tjenestene byens hjelpetrengende får. «Når han oppdager et problem hos...

– Mange innbyggere har mistet sine kjente hjelpere fordi den kommersielle leverandøren har sviktet...

Brukervalg kan være bra, men brukernes aktive valg overstyres av ytre omstendigheter: Leverandører må kastes på dør på grunn av grovt mislighold i tjenesteleveransen...

– Vi vil stanse videre salg av leiligheter i Hagegata 31

Skal vi lykkes med å skape gode nabolag, god integrering og gode oppvekstvilkår for barn, må vi legge til rette for at familier som...