Geir Hem

Geir Hem
4 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Geir Hem er vara for Rødt i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo.

– Ikke snu ryggen til historien på Tøyen

Jeg er ikke helt sikker på om nåværende nye plassering og vinkling er endelig. Men jeg stiller fortsatt spørsmål ved flyttingen og signaleffekten. Jeg har...

– All togtrafikken kan ikke fortsette å gå gjennom Oslo S. Det er visjonsløst

Jernbanetraseene gjennom Oslo er foreldet og skaper problemer både for trafikkavvikling, miljø, byutvikling i sentrum, reisende og godstransport. Men problemene løses ikke med stadig...

Bevar «Konene ved vannposten» på Tøyen torg

«Konene ved vannposten» har blitt en del av Tøyen og Tøyen torgs identitet. Tøyenløftet må ikke støte ut det historiske Tøyen. Plan- og bygningsetaten behandler...

– Å kaste ut eldre mennesker fra hjemmene sine, er ikke måten å løse...

Politikere blander seg alt for sjelden inn i urettferdig behandling av enkeltmennesker. Johanna Engen og andre kommunale beboere må få sin rettferdighet. Nylig fikk 68...