Colin Murphy

Colin Murphy
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Colin Murphy er styreleder i Naturvernforbundet i Oslo Vest.

— Blåser det rødgrønne byrådet i jordvernet når det bygges ny vannforsyning på Husebyjordet?

MDG erkjenner at byvekst er en trussel mot dyrket mark og natur rundt byer og tettsteder. MDG i Oslo ønsker å legge til rette...

– Bystyret må invitere bredt til innspill om hvordan Filipstad skal se ut

Den foreslåtte forlengelse av Operatunnelen på Filipstad vil koste hele 2,8 milliarder kroner.  Forlengelsen blir omtalt som et «miljø- og utviklingslokk». Dette smaker av...