Berit Jagmann

Berit Jagmann
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Berit Jagmann er leder av Grønland beboerforening.

– Juniorklubben på Grønland må reddes. Det haster nå

Barna på Grønland vokser opp i kanskje det mest utsatte oppvekstmiljøet i Norge, dominert av mye illegal og legal rusbruk. Flertallet av barna kommer...

— Den kaotiske trafikksituasjonen i Olafiagangen må løses nå

Olafiagangen er preget av ulovlig parkering av personbiler, omfattende uregulert varelevering, manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy, og stor grad av utrygghet for myke trafikanter. Både pensjonister...