Arne Olav Haabeth

Arne Olav Haabeth
7 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Arne Olav Haabeth er leder av Miljøpartiet de Grønne på Frogner.

La det bli 5 knops-grense i hele indre Oslofjord

Oslos fjordområder bør primært forbeholdes det rolige og skånsomme frilufts- og sjøsportlivet. En lavere fartsgrense vil høyne opplevelsen av fjorden som nærnatur, beskytte det...

– MDG er ikke ute etter å straffe bilistene. Vi vil at Oslo skal...

Helt siden 70-tallet har Oslo hatt store planer om et sammenhengende sykkelveinett i byen. Vedtatt av politikerne. De borgerlig vedtok også flere planer for...

De Grønne vil fase ut miljøfiendtlige granulater fra kunstgressbaner innen 2020

I Norge havner hvert år over 8000 tonn mikroplast i havet. Gummigranulatene havner i naturen og havet ved avrenning, vind, og snøsmelting. Hvert år havner...

Det er ingenting grønt med å bygge et parkeringshus med 600 plasser på Frogner

Firmaet Grønnere Oslo ønsker å bygge et parkeringsanlegg med 600 plasser på Frogner. Det vil si, de kaller det ikke et parkeringsanlegg, men et...

– Alle rederiene må være med på den grønne dugnaden

Hele Oslo er nå med på å forurense mindre. Både politikere, næringsliv og folk flest bidrar på dugnaden for å gjøre Oslo til en...

I dag går kollektivprisene opp – de burde gått ned

Bakgrunnen er Oslopakke 3-forhandlingene, der Høyre stilte krav om høyere kollektivpriser. Mens De Grønne kjempet for å sikre finansiering til store og viktige kollektivprosjekter,...

– I bydel Frogner driver Høyre og Venstre et billig politisk spill som ødelegger...

– Høyre og Venstre ødelegger for en sykkelsatsing i Frogner, som de ironisk nok selv har vært med på å lage planene for. Bydel Frogner er...