Sjefen over alle sjefer, NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h), ved åpningen av mellomoppgjøret 2019. Her i møte med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Sjefen over alle sjefer, NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h), ved åpningen av mellomoppgjøret 2019. Her i møte med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mer autoritært på jobb i Oslo

Nesten to av fem ledere og mellomledere i Oslo mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Det er likevel færre enn i resten av Norge, viser Norsk Ledelsesbarometer.

Publisert

– I tiåret etter finanskrisen har arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse blitt stadig mer innskrenket. Dette er en utvikling som bekymrer oss. Det blir en stadig tøffere og mer kontrollerende hverdag på norske arbeidsplasser over hele landet, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

I den nyeste utgaven av den årlige publikasjonen Norsk Ledelsesbarometer, som OsloMet Arbeidsforskningsinstituttet lager for Lederne, kommer det fram at 38 prosent av respondentene fra Oslo mener arbeidslivet utvikler seg i en autoritær retning. På landsbasis ligger andelen på 48 prosent.

Om lag 2000 ledere og mellomledere fra hele landet deltok i barometeret.

– Tilbake til fortiden

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA er enig i at den jevne medarbeider får stadig mindre å si på arbeidsplassen.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy, i Aker ASA. er enig arbeidslivet beveger seg i retning av en mer autoritær ledelsesstil. Foto: Lise Åserud, SCANPIX
Konserntillitsvalgt Atle Tranøy, i Aker ASA. er enig arbeidslivet beveger seg i retning av en mer autoritær ledelsesstil. Foto: Lise Åserud, SCANPIX

– Funnene i barometeret stemmer dessverre godt overens med utviklingen jeg selv registrerer. Før årtusenskiftet jobbet mange bedrifter med å desentralisere beslutningsprosessene og ansvarliggjøre de ansatte gjennom å gi dem innflytelse. Nå er vi på vei tilbake til der vi var før. Samtidig er ikke bildet entydig, og jeg kjenner til bedrifter der utviklingen er motsatt, sier han.

Tranøy mener noe av forklaringen ligger i den tøffe konkurransesituasjonen mange norske bedrifter befinner seg i. Da velger dessverre mange det de tror er enkle løsninger, som outsourcing og innleie av arbeidskraft fra andre land, for å kutte i lønnskostnadene. Dermed importeres en arbeidskultur som er annerledes enn den norske.

– Plutselig må norske virksomheter lede arbeidstakere fra en rekke nasjoner. Mange har jobbet under en hierarkisk og kommandobasert arbeidsstruktur hele karrieren, og er ikke vant til å ta ansvar for egen jobbprestasjon. Det er en av årsakene til at det vokser fram en mer autoritær ledelsesstil, sier Tranøy.

Kontroll og avviksmåling

Eivind Falkum, Bitten Nordrik og Heidi Enehaug har sammenlignet nye og historiske data for å finne ut om norsk arbeidsliv har endret seg over tid. Blant annet konstaterer de at innflytelsen respondentene opplever å ha over egen arbeidssituasjon har sunket med 10 prosent fra 2008 til 2018.

– I tiden etter finanskrisen handlet det meste om å holde kostnader nede. Dette har åpnet døren for ledelsesregimer som konsentrerer seg om kontroll og avviksmåling. Beslutningsmyndighet innskrenkes og makten samles på færre hender, beskriver forsker Eivind Falkum.

Tror på motreaksjon

Falkum tror likevel at vi etter hvert vil få en motreaksjon i arbeidslivet, og at strenge kontrollregimer vil avløses av ledelsesmodeller som orienterer seg mer mot samarbeid og uformelle prosesser.

– Bedrifter som begrenser frihet og innflytelse, vil i mindre grad klare å utnytte sine ansattes kunnskaper og kompetanse. Hard ledelse er neppe ideelt for å fremme innovasjon, kreativitet og initiativ, sier Falkum.

Powered by Labrador CMS