Den franske skolen på Frogner i Oslo møter ikke kravene til inneklima og renhold, viser en ny tilsynsrapport. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Den franske skolen på Frogner i Oslo møter ikke kravene til inneklima og renhold, viser en ny tilsynsrapport. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Den franske skolen stryker på renhold og inneklima

Den franske skolen bak Slottsparken har verken tilfredsstillende inneklima eller gode nok rutiner for renhold. Skolen kommer dårligst ut av alle osloskoler i en tilsynsrapport.

Publisert

Den franske skolen holder til i Skovveien på Frogner og tilbyr fransk undervisning fra barnehage til videregående skole. I en tilsynsrapport fra februar i fjor, som VårtOslo har fått tilgang til, stryker skolen på kommunale og statlige krav til både inneklima og renhold.

Tilsynet ble utført av helseavdelingene i Oslos bydeler som en del av en nasjonal tilsynskampanje med skolenes inneklima. I alt ble vel 140 skoler i 13 bydeler kontrollert. Ved vel 20 prosent av skolene ble det registrert alvorlige avvik. Men Den franske skolen kom suverent dårligst ut av alle Oslo-skoler.

Elever og ansatte klager på inneklimaet

Under tilsynet ble det avdekket at både elever og lærere ved den franske skolen i lengre tid har klaget på inneklimaet i klasserommene. Et av problemene er kaldluft som siver inn gjennom vinduene. I tillegg er det avdekket dårlig luft i gymsalen og dårlig vedlikehold av toalettene.

Tilsynet viste også at skolen har et svært mangelfullt internkontrollsystem når det gjelder inneklimaet. Skolen mangler pålagt dokumentasjon og system for internkontroll. Tiltak som ikke er på plass er:

  • Roller og ansvarsfordeling for oppfølging av inneklima
  • Risikoanalyse og tiltaks-/handlingsplan for arbeid med inneklima
  • Prosedyrer som omfatter behandling av klager på inneklima fra elever, foresatte og lærere.

— Skoleeier har ansvar for å påse at et internkontrollsystem er etablert, mens skoleleder har ansvar for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp. Under tilsynet virker skolens ledelse fremmed for begrepet internkontroll. Tilsynet finner at skolen mangler systematisk, oversiktlig og dokumentert internkontrollsystem som sikrer at lov og forskrift følges opp,  skriver tilsynsleder Ingvild K. Haugen, fra bydel Frogner, i tilsynsrapporten.

Avvik også på renholdet

Det er ikke bare inneklimaet skolen sliter med. Også når det gjelder renhold, kommer skolen dårlig ut i tilsynet. Tilsynet reagerer først og fremst på en mangelfull renholdsplan, hvor det ikke framgår hvordan man håndterer situasjoner med sykdom hos renholdspersonalet.

Tilsynet viser at den franske skolen ikke har tilfredsstillende rutiner for internkontroll når det gjelder inneklima og renhold. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Tilsynet viser at den franske skolen ikke har tilfredsstillende rutiner for internkontroll når det gjelder inneklima og renhold. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Ved befaring fant tilsynet at renholdet virker greit nok gjennomført. Bygningsmassen bærer preg av utidsmessig standard og mangelfullt vedlikehold. Dette merkes spesielt i barneskolebygningen ved toaletter, gymsal og garderober, heter det i tilsynsrapporten.

Foreldre: — Trenger sårt oppgradering

Forholdene det pekes på i tilsynsrapporten har i lengre tid vært kjent for foreldre og elever ved skolen. Det har lenge vært et problem med kalde vintre og utette vinduer. Det er også store problemer med sol og varme i mange klasserom på sommertid.

Foreldre VårtOslo har vært i kontakt med forteller også om standard på klasserom, materiell, bord og stoler, som kunne trengt en oppgradering. Dette ville kunne ha ført til en bedre trivsel for elevene i klasserommene, mener foreldrene.

Kristin Skare Orgeret har to sønner som begge har lang skolegang bak seg ved skolen. Den eldste gikk ut som russ i fjor, etter å ha gått på skolen siden han var fire år gammel. Den yngste er fortsatt elev ved skolen.

Hun er ikke overrasket over funnene i tilsynsrapporten.

Kristin Skare Orgeret. Foto: Oslo Met - Storbyuniversitetet
Kristin Skare Orgeret. Foto: Oslo Met - Storbyuniversitetet

— Dette er jo en gammel byskole som sårt trenger oppgradering, sier hun til VårtOslo.

Foreldre ønsker å holde skolepengene lave

Skare Orgeret forteller at finanseringen av skolens drift stadig er et tema blant foreldre ved skolen. Hun håper en mer stabil finansiering kan føre med seg oppgraderte skolelokaler.

— Finansiering er en gjennomgående utfordring. Mange av oss foreldre er opptatt av å holde skolepengene nede, slik at flest mulig av de som ønsker det får anledning til å sende barna sine dit. Nå er Stortinget positive til å sikre videre finansiering, og vi får håpe det også gir en mulighet til å ruste opp skolens lokaler, slik at det fysiske miljøet kan nærme seg det faglige, sier hun.

Den franske skolen: — Økonomien har vært vanskelig

Den franske skolen mottar ikke støtte fra den norske staten på vanlig måte og baserer økonomien på en avtale mellom Norge og Frankrike, i tillegg til foreldrebetaling. På grunn av økte utgifter har skolen vært tvunget til å nesten tredoble foreldrebetalingen siden 2002.

— Skolen har vært drevet med underskudd og alle midler går til drift. Etter lang dialog med både stat og kommune, ble det i revidert nasjonalbudsjett lagt inn en ekstrabevilgning til skolen på fem millioner i 2017 og 15 millioner i 2018. Til tross for denne økningen, er støtten skolen får fra den norske stat ikke mer enn omtrent halvparten av det norske elever får per hode. Likevel ser framtiden lysere ut, skriver styremedlem Brede Hertzenberg i en epost til VårtOslo.

— Skolen prioriterer inneklima høyt

Audrey Keller ble ansatt som ny rektor ved den franske skolen i august i fjor og var ikke kjent med forholdene fra tidligere. Hun understreker at skolen, etter å ha mottatt rapporten fra tilsynet, har gjort en rekke tiltak for å rette opp feil og mangler som nevnes i rapporten.

Rektor ved den franske skolen i Oslo, Audrey Keller. Foto: Privat
Rektor ved den franske skolen i Oslo, Audrey Keller. Foto: Privat

— Inneklima er et viktig tema for oss, som vi prioriterer høyt i all utvikling av skolen. Dessverre er vi kun en leietaker av Oslo Kommune og har begrensede muligheter, gitt de restriksjonene som er på det bevaringsverdige bygget fra 1897.

I tillegg til at det nå blir installert nytt og moderne ventilasjonsanlegg, ble guttetoalettene totalrenovert i sommer. Skolen har også tatt skritt for å rydde opp i manglende rutiner når det gjelder internkontroll og mangler ved renholdsplanen, ifølge Keller.

— Den franske skolen er et lite miljø, der vi alle jobber sammen og ønsker best mulig klima, både luftkvalitetsmessig og sosialt. Det mangler ikke på vilje fra skolens side for å løse denne saken på en best mulig måte. Skolens ledelse gjennomfører hyppige møter med både foreldre og elever, gjennom foreldreutvalg og elevråd, sier rektoren.

Undervisningsbygg: — Nytt ventilasjonsanlegg på vei

Ansvaret for det innvendig vedlikeholdet ved skolen er delt mellom skolen og Undervisningsbygg, som skolen leier lokalene av. Kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg, Marit Thorsen, er kjent med funnene i tilsynet. Hun sier foretaket, i samarbeid med skolen, nå er i ferd med å utbedre de påpekte manglene.

— Vi ble pålagt av bydelen å tette vinduene på skolene på grunn av trekk tidligere i fjor. Dette er utført. I tillegg jobber vi nå med å utbedre og modernisere ventilasjonsanlegget på skolen. Det vil si at anlegget, som styrer varme og luft, skal oppgraderes. Dette kommer til å stabilisere innemiljøet vesentlig i forhold til dagens situasjon, sier hun til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS