MDG-politiker Tom Kristian Berger og resten av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo vil redde det verneverdige bygget i Konows gate 5 fra riving.
MDG-politiker Tom Kristian Berger og resten av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo vil redde det verneverdige bygget i Konows gate 5 fra riving.

Planer om leilighetsbygg i Konows gate i Gamlebyen møter motstand: — Dette vil vi ikke ha, sier Tom Kristian Berger (MDG)

Ättivo bolig vil rive det gamle og verneverdige bygget i Konows gate 5 og bygge nytt boligbygg på eiendommen. — Totalt uakseptabelt, sier MDG-politiker Tom Kristian Berger.

Publisert

Rett før sommeren satte inn for alvor, gikk planforslaget for bygging av et nytt leilighetsbygg i Konows gate 5 i Gamlebyen ut på høring.

Her vil Ättivo bolig Konows gate bygge et leilighetsbygg på mellom fem og sju etasjer inn mot fjellskrenten bak.

Dagens over 100 år gamle bygg på eiendommen, som står på byantikvarens gule liste over verneverdige bygg, foreslås revet.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Men planforslaget får lokalpolitikerne i bydel Gamle Oslo til å kvesse knivene.

I bydelsutvalgets siste møte før ferien gikk de enstemmig inn for å si nei til forslaget.

— Riving er totalt uakseptabelt

— Riving av Konows gate 5 er komplett uakseptabelt. Dette er en bygning som er over hundre år gammel. Den står på byantikvarens gule liste, og de fraråder riving, sier nestleder i byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Tom Kristian Berger (MDG), til VårtOslo.

Han mener at et av de viktigste argumentene for å beholde dagens bygg er hensynet til at bybildet ikke skal bli for moderne.

— Jeg syns dette bygget er skikkelig fint. Det å beholde det gamle er ikke bare å ta vare på historien. Det gir også en variasjon i bybildet som mange setter pris på. Dette handler om å ivareta hyggelige nabolag for folk, mener Berger.

Slik ser utbyggerne for seg det foreslåtte leilighetsbygget i Konows gate 5.
Slik ser utbyggerne for seg det foreslåtte leilighetsbygget i Konows gate 5.

Nå håper Berger og kollegaene i bydelsutvalget at også politikerne på rådhuset vil være med på å stoppe planforslaget.

— Dette er ikke et bygg vi kan miste. Det vil være utrolig sørgelig om bystyret i siste instans godkjenner riving. Vi har mistet altfor mange gamle bygninger i Oslo som det er, sier Tom Kristian Berger.

Ikke motstander av boligbygging

Nestlederen i byutviklingskomiteen understreker at han ikke på noen måte er motstander av boligbygging, og innser at bydelen har et behov for at det bygges flere boliger.

Han mener likevel at behovet i dette prosjektet kunne vært løst på en helt annen måte enn hva det her legges opp til.

— Vi er absolutt positive til at det bygges flere leiligheter på tomta. Oslo skriker etter boliger, og her kan mange mennesker få seg en sentral bolig med miljøvennlig gangavstand til det meste. Men det må skje som fortetting på tomta og med bevaring av det gamle bygget som premiss, understreker han.

Høringsfristen for planforslaget går ut den 9. august. Deretter sendes planforslaget til politisk behandling i bystyrets organer.

Powered by Labrador CMS