Fornebubanen får seks nye stasjoner, tre i Bærum og tre i Oslo. Rundt 200 eiendommer blir berørt. Illustrasjon: Fornebubanen
Fornebubanen får seks nye stasjoner, tre i Bærum og tre i Oslo. Rundt 200 eiendommer blir berørt. Illustrasjon: Fornebubanen

Rundt 160 eiendommer i Oslo og 40 i Bærum blir berørte når Fornebubanen bygges. Ni boliger må rives

– Det handler sjelden om tvang. Vi ønsker frivillige avtaler. I de aller fleste avtalene vi inngår er både kjøper og selger enige om pris og betingelser, sier Atle Røiom, seksjonsleder i eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Publisert

I 2020, skal de første anleggsmaskinene starte å bygge Fornebubanen. De starter i vest, altså på Fornebu, målet er Majorstuen, og arbeidet vil pågå flere steder samtidig.

Åtte kilometer lang skal banen bli, under bakken, med seks nye stasjoner: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø, Skøyen. Altså tre i Bærum og tre i Oslo, i tillegg til knutepunktet på Majorstuen.

Prisen er beregnet til 16 milliarder kroner. Enkelte hus må flyttes eller rives eller hagen blir mindre, ifølge ByplanOslo.

«Stort inngrep»

– Vi forstår veldig godt at dette kan være et stort inngrep. Mange mennesker er nært knyttet til sine hus og eiendommer. Derfor satser vi sterkt på god informasjon og på å lytte, sier Jørgen Stenseng i Fornebubanen, til ByplanOslo.

I alt 200 eiendommer, både boliger og næringseiendommer, blir berørt av Fornebubanen. For mange av eiendommene kan det dreie seg om midlertidige løsninger, altså grunn som behøves bare mens anleggsarbeid utføres. En del eiendommer blir bedt om å avgi bare et mindre areal, for eksempel en stripe. Ni boliger i Oslo må innløses og rives.

Nye Skøyen stasjon.<br />Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter
Nye Skøyen stasjon.
Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter

Frivillighet, ikke tvang

– Det handler sjelden om tvang. Vi ønsker frivillige avtaler. Og de aller fleste avtaler vi inngår, er minnelige, altså at både kjøper og selger er enige om pris og betingelser, sier Atle Røiom, seksjonsleder i eiendoms- og byfornyelsesetaten.

– Vi trenger et godt faktagrunnlag når vi kontakter eierne. Vi gjennomførte før sommeren informasjonsmøter på strekningen Lysaker – Skøyen, og vi skal ha flere slike møter når planleggingen er kommet lenger og ting er mer avklart, sier han til ByplanOslo.

Eierne av de områdene der det med sikkerhet er aktuelt å gjøre noe, er blitt informert. Av de ni boligene som nå ønskes ervervet og revet, er tre hittil kjøpt ved frivillige avtaler.

Ekspropriasjon

Hvis en minnelig avtale ikke oppnås, kan man bli enige om overtakelse ved en avtale om forhåndstiltredelse. Da får kommunen tilgang til eiendommen, mens erstatningen avtales senere. Hvis dette ikke fører frem, og enighet ikke er oppnådd etter en periode, er det aktuelt med ekspropriasjon, det vil si at en privat eiendom overføres til offentlige myndigheter.

Ved ekspropriasjon blir to eller flere pristakster innhentet, og en egen skjønnsrett (i tingretten), bestående av en fagdommer og legdommere, vil avgjøre erstatning/pris. Flyttekostnader, advokatutgifter og eventuelle andre økonomiske tap dekkes av Fornebubanen. Kanskje vil det i en periode være aktuelt med en erstatningsbolig.

I 2027 skal Fornebubanen frakte sine første passasjerer – hvis planen holder. Reisetiden fra Majorstuen til Fornebu vil være tolv minutter.

Powered by Labrador CMS