Barnehagen på Vålerengas nye stadion har ikek gjort ulovlige endringer på utearealene, slår Fylkesmannen fast. Dermed må saken til ny behandling hos plan- og bygningsetaten. Foto: Christian Boger
Barnehagen på Vålerengas nye stadion har ikek gjort ulovlige endringer på utearealene, slår Fylkesmannen fast. Dermed må saken til ny behandling hos plan- og bygningsetaten. Foto: Christian Boger

Full seier hos Fylkesmannen – barnehagen på Vålerenga stadion slipper å endre utearealene

� Nå forventer jeg at plan- og bygningsetaten ferdigbehandler saken raskt, sier nestleder i bystyrets byutviklingskomite, Camilla Wilhelmsen (Frp).

Publisert

Siden i fjor sommer har Vålerenga kultur- og idrettspark og plan- og bygningetatenligget i åpen strid rundt manglende ferdigattest for barnehagen på Vålerengas nye stadion. Plan- og bygningsetaten har nektet å utstede en slik attest, da de mener at utearealene ved barnehagen er endret ulovlig i forhold til reguleringsplanen for området.

I tillegg mener etaten at lekearealene ikke oppfyller kvalitetskravene som stilles til barnehagers uteområder. Barnehageeier Ulna og stadionledelsen har ikke vært enige i dette og har to ganger påklaget etatens vedtak uten å få gehør.

I høst klagde stadionselskapet saken inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Rett før jul kom dommen. Endringene i utearealene er fullt lovlige. Dermed må saken til ny behandling hos plan og bygg.

— Vi har villet følge reglene hele tiden

Daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig-Ove Sandnes, er svært fornøyd med vedtaket fra Fylkesmannen.

— Dette har vært en lang prosess og det er godt til slutt å ha vunnet fram. Vi har aldri forsøkt å gjøre noe ulovlig. Vi har gjennom hele prosessen forsøkt å gjøre ting riktig. Derfor er det ekstra godt å se at Fylkesmanne deler vårt syn i saken, understreker han overfor VårtOslo.

Stadionsjefen synes det har vært vanskelig å forholde seg til plan- og bygningsetaten i saken.

— Det er vanskelig å forholde seg til en etat når du føler at ingen ting av det du sier blir hørt. Vi har forsøkt å få til møter og dialog for å løse saken på en minnelig måte, til ingen nytte, sier Sandnes.

Fylkesmannen: — Endringerne er lovlige

I sitt vedtak i klagesaken, slår Fylkesmannen fast at endringene som er gjort på barnehagens uteområder ikke er i strid med vedtatt regulerings- og utenomhusplan, slik kommunen hevder.

Daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig-Ove Sandnes, og nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp), er fornøyde med Fylkesmannens vedtak. Arkivfoto: Christian Boger
Daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig-Ove Sandnes, og nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp), er fornøyde med Fylkesmannens vedtak. Arkivfoto: Christian Boger

— Fylkesmannen kan ikke se at endringene det er søkt om står i stor kontrast til den
utomhusplanen som lå til grunn ved det opprinnelige vedtaket, skriver fungerende avdelingsdirektør Odd Meldal i vedtaket.

Fylkesmannen kan heller ikke se at barnehagens utearealer ikke oppfyller kravene til uteområder for barnehager.

Forventer at det gis ferdigattest

I vedtaket fra Fylkesmannen slås det fast at saken nå må til ny behandling hos plan og bygg. Nestleder i bystyrets byutiklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp), har gjennom hele saken vært en sterk støttespiller for barnehagen. Hun mener det er svært gledelig at Fylkesmannen nå har sendt saken til ny behandling.

— Nå forventer jeg at plan- og bygningsetaten tar avgjørelsen fra Fylkesmannen på alvor og ikke legger flere skjær i sjøen for at barnehagen kan få en ferdigattest så raskt som mulig, sier hun til VårtOslo.

Behandler saken på nytt

Hos plan- og bygningsetaten er de tilbakeholdne med å gi noen garantier.

— Fylkesmannens avgjørelse betyr at avslaget er opphevet og at vi må behandle søknaden om endring av utearealer for barnehage og utforming av torg på nytt. At avslaget er opphevet, betyr ikke at det er gitt tillatelse til endringene. Vi kan derfor heller ikke gi ferdigattest, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

Powered by Labrador CMS