Valle Hovin idrettsbarnehage kan tvinges til å stenge på grunn av for dårlige utearealer. Foto: Christian Boger
Valle Hovin idrettsbarnehage kan tvinges til å stenge på grunn av for dårlige utearealer. Foto: Christian Boger

Fra tirsdag kan 108 barnehagebarn stå uten lokaler på Valle Hovin. Plan og bygg mener utearealene er for dårlige

� Sammenlignet med andre barnehager i Oslo, er Valle Hovin Idrettsbarnehage vel tilrettelagt og med et meget flott uteanlegg, mener eierne av barnehagen.

Publisert

I januar kunne barnehageselskapet Ulna åpne den splitter nye idrettsbarnehagen i Vålerengas nye stadion på Valle Hovin. 108 barnehagebarn fordelt på seks avdelinger tok fatt på en helt ny barnehagehverdag.

Siden den gang har ikke alt gått på skinner for barnehagen. Tidligere i sommer varslet plan- og bygningsetaten at de ikke ville forlenge brukstillatelsen for barnehagens lokaler. Vedtaket ble da påklaget av Vålerenga kultur- og idrettspark, som eier lokalene. Men klagen ble avvist av plan og bygg, og det ble gitt ny frist til 28. august med å utbedre manglene etaten påpekte når det gjelder utearealer og porter rundt barnehagen.

108 barn kan miste plassen

Striden som har oppstått mellom Vålerenga kultur- og idrettspark og plan og bygg når det gjelder utformingen av uteområdene, kan føre til at 108 barn blir stående uten barnehageplass fra tirsdag. Ledelsen i Ulna ønsker ikke å uttale seg om saken overfor VårtOslo. Men i en uttalelse, sendt som vedlegg til klagen på vedtaket, slår de fast at de mener barnehagens utearealer oppfyller alle krav.

— Sammenlignet med andre barnehager i Oslo fremstår Valle Hovin Idrettsbarnehage
som vel tilrettelagt med et meget flott uteanlegg, skriver personal- og barnehagesjef Laila Haugen.

Barnehagen uenig med myndighetene

Haugen understreker at barnehagen på kort tid har blitt svært populær blant foreldre i  bydelen og at behovet for en slik barnehage er stort. Barnehagen har i dag fullt belegg, og 45 barn står på venteliste for å komme inn.

— Barnehagen har etablert seg og fremstår for oss som en god barnehage, som gir et tilbud som er ettertraktet i foreldre- og barnegruppen. Barnehagen fremmer fysisk aktivitet i trygge og gode omgivelser, som igjen skaper mestring og utvikling hos barna. Barnehagen fremstår per i dag som et godt tilbud for innbyggerne i bydelen, skriver Haugen.

Mye asfalt og lite gress for barna i Valle Hovin idrettsbarnehage. Foto: Christian Boger
Mye asfalt og lite gress for barna i Valle Hovin idrettsbarnehage. Foto: Christian Boger

Strid om dispensasjon

Etter at utenomhusplanen ble godkjent av ulike offentlige myndigheter, gjennomførte barnehagen en del endringer på utearealene. Disse endringene står det nå strid om. Spørsmålet er om endringene krever dispensasjonssøknad eller ikke. Plan og bygg mener barnehagen måtte søke før de fikk gjøre endringene, Vålerenga kultur- og idrettspark og barnehageeieren er uenige.

Endringene omfatter en mindre justering av gjerdets plassering og at deler av lekearealet er omdisponert fra et areal med fastmonterte lekeapparater til et åpent areal tilrettelagt for lek og sambruk med pubens uteservering ved større arrangementer.

Etter at første klage ble avslått, har Vålerenga kultur- og idrettspark igjen anket plan og byggs avgjørelse. Heller ikke advokat Jannike Nilsen, hos advokatfirmaet Føyen og Torkildsen, som representerer Vålerenga kultur- og idrettspark, ønsker å uttale seg om saken overfor VårtOslo. I klagen på klageavslaget gjør hun det klart at hun mener etaten ikke kan kreve at det søkes om dispensasjon for de utførte endringene på utearealene.

— Vi kan ikke se at endringen står i strid med kvalitetskravene som stilles til barnehagers uteareal. Vi kan heller ikke se at plan og bygg har noe rettslig grunnlag for å kreve en dispensasjonssøknad for de utførte endringene, skriver advokat Nilsen.

Barnas skjebne avgjøres i løpet av uka

Uenigheten har ført til en usikkerhet hos foreldre og ansatte om hva framtiden bringer.

— Vi håper nå at striden kommer til en ende, slik at vi kan fokusere på å drifte en best mulig barnehage, sier barnehagesjef Haugen.

Hos plan- og bygningsetaten lover de fortgang i behandlingen av den siste klagen.

— Vi vil i løpet av uka ferdigbehandle søknaden og gi en tilbakemelding på resultatet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen til VårtOslo.

Bydelen ønsker ikke nedleggelse

Bydel Gamle Oslo, som er ansvarlig for barnehagen, følger saken nøye.

— Bydelen holder seg løpende orientert om hva som skjer. Barnehagen er godkjent av bydelen etter barnehageloven og derfor i lovlig drift. Bydelen avventer sakens utfall hos plan- og bygningsetaten og vil utarbeide tiltak i samråd med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap dersom barnehagen skulle bli stengt. Det er i bydelens interesse at barnehagen ikke legges ned, sier Randi Strømsborg, avdelingsdirektør barn og unge i Bydel Gamle Oslo.

Blir ikke partene enige i denne omgang vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse i saken.

Powered by Labrador CMS