Det gamle pensjonatet på Ila ble til integreringsmottak. Nå lukkes det. Foto: Wikimedia Commons
Det gamle pensjonatet på Ila ble til integreringsmottak. Nå lukkes det. Foto: Wikimedia Commons

UDI legger ned det splitter nye asylmottaket på Ila

Publisert

I dag ble de ansatte ved Ila integreringsmottak servert den overraskende nyheten at arbeidsplassen deres blir lagt ned. Årsaken er få asylsøkere, ifølge UDI.

Den 1. april stenger Ila integreringsmottak dørene. Da blir Oslo kommunes avtale om å drive 150 mottaksplasser avsluttet. Mange av dagens beboere vil, frem til dørene stenger, bli bosatt fast i en kommune. Resten vil bli flyttet til et av de fire andre integreringsmottakene i landet.

Det betyr at integreringsmottaket har eksistert i bare ett år, før det allerede legges ned.

– Antallet asylsøkere har stupt

– Ankomsten av asylsøkere har rett og slett stupt, og vi har en betydelig overkapasitet på plasser i integreringsmottakene. Det kommer nesten ingen asylsøkere i forhold til før, og dagens mottak er tilpasset et helt annet mottaksbilde enn vi ser i dag, sier Eirik Eide, regiondirektør i UDI.

Eide oppgir at UDI ikke klarer å fylle opp de 500 plassene de har i sine fem integreringsmottak og måtte derfor legge ned ett av dem. Valget falt på Ila integreringsmottak.

Fire andre mottak overlever

– Det var ikke noe i veien med kvaliteten på mottaket. Tvert om var det svært godt drevet, og Oslo kommune har stilt opp hele veien, sier Eide.

Han nevner driftsformen som en av årsakene til at Oslo-mottaket falt gjennom. Blant de gjenværende mottakene er det to kommunale og to private. I tillegg peker han på geografisk beliggenhet og størrelse på kommunen.

– Det stemmer at Ila driftsmottak var relativt dyrt å drive. Men prisen var ikke avgjørende ved utvelgingen. Integreringsmottaket på Ila var ikke så mye dyrere enn resten, ifølge Eide.

Flere vil miste jobben

Det bor rundt 140 beboere på mottaket i dag. Rundt ti personer, ansatt i Oslo kommune, jobber der. Flere av disse går på midlertidige kontrakter og vil sannsynligvis bli sagt opp.

Det var høsten 2016 at justis- og beredskapsdepartementet ga grønt lys til å etablere fem integreringsmottak i Bodø, Steinkjer, Kristiansand, Larvik og Oslo. Det betyr at mottaket i Oslo levde bare i et års tid.

Powered by Labrador CMS