Her kan den nye traseen til gondolbanen komme. Fra Munchmuseet til Ekebergåsen.
Her kan den nye traseen til gondolbanen komme. Fra Munchmuseet til Ekebergåsen.

Slik kan en ny gondolbane bli i Oslo

En gondolbane fra nye Munchmuseet til Ekeberg kan frakte inntil ti personer om gangen. Reisen vil bare ta et par minutter.

Publisert

På oppdrag for Oslo kommune og eiendoms- og byfornyelsesetaten har Asplan Viak utarbeidet en rapport om mulige traséer for en gondolbane mellom Bjørvika og Ekeberg. Studien belyser de fysiske mulighetene og vurderer konsekvenser og konfliktpotensialet knyttet til alternative traséer.

Rapporten har vært unntatt offentlighet, men Estate Nyheter har fått innsyn i den.

Attraksjon for turister

– En taubane vil være en åpenbar attraksjon for turister som vil se Oslo fra lufta. Endestasjonene som vurderes i Bjørvika, vil alle ha nærhet til turistattraksjoner som Munchmuseet og Operaen, og samtidig ligge nær cruisebåtkaia eller Oslo S, der turister gjerne ankommer byen, skriver Asplan Viak i rapporten.

Der påpekes det at «lokalisering av endestasjonen i Bjørvika, avgangsfrekvens, hvorvidt man kan ta sykkel med eller ikke, og ikke minst om tilbudet inngår i Ruters tilbud eller krever egen billett, vil påvirke hvem som bruker en fremtidig gondolbane», ifølge Estate nyheter.

Ikke primært et fremkomstmiddel

– Dersom gondolen krever egen billett med høyere pris enn øvrig kollektivtilbud, rendyrkes tilbudet mot turisme. Dersom reisen inngår i Ruterbilletten, vil gondolbanen gi en økt tilgjengelighet til rekreasjonstilbudet på Ekeberg for byens befolkning og eksisterende og fremtidige beboere i Bjørvika og Kvadraturen, heter det i rapporten.

Som supplement til dagens kollektivtilbud mellom sentrum og Ekebergplatået vil imidlertid gondolbanen ha begrenset betydning. Dette skyldes at det øvrige kollektivtilbudet mellom Ekeberg og sentrum er godt utviklet med høy frekvens og kort reisetid. Etablering av en gondolbane kan derfor vanskelig begrunnes i et behov i kollektivsystemet alene.

Personkapasiteten til en gondolbane avhenger av antall vogner og taubanens fart. Avhengig av lokalisering av endestasjon i Bjørvika, vil traséen ha en lengde mellom 600 og 1.200 meter. Med en fart på fem meter i sekundet vil reisetiden ligge mellom to og fire minutter. Farten kan økes til sju meter i sekundet, men for stor fart kan redusere reiseopplevelsen.

Avgang fra Munchmuseet

– En vogn kan ha kapasitet på inntil ti personer, men vognens størrelse må vurderes opp mot behovet og tilgjengelig areal på endestasjoner. Sammenlignbare gondolbaner kan ha en kapasitet mellom 750 og 2.000 personer/time, fremgår det av rapporten.

Som Estate Nyheter har skrevet tidligere, er det skissert fire alternativer for hvor stasjonen i Bjørvika kan lokaliseres. Administrerende direktør Ina Johannesen i Ekebergparken mener alternativet rett ved Munchmuseet er klart best.

Av rapporten fremgår det at en gondolbane fra Munchmuseet vil ha en kapasitet på ca. 1.800 personer per time.

Powered by Labrador CMS