Påtalemyndigheten vil ha lagmannsrettens syn på tjenestebruddsaken mot Oslo kommune.
Påtalemyndigheten vil ha lagmannsrettens syn på tjenestebruddsaken mot Oslo kommune.

Barnevernet i Oslo begikk grove brudd, men gikk fri. Nå anker statsadvokaten frifinnelsen i barnevernssaken

Påtalemyndigheten vil ikke akseptere at Oslo kommune går fri i saken der retten kom til at barnevernet begikk grove brudd på tjenesteplikten overfor en jente.

Publisert

Barnevernstjenesten var klar over at jenta hadde et narkotikaproblem, at hun var blitt utsatt for seksuelle overgrep og at det var innrapportert nye bekymringsmeldinger.

Likevel lot barnevernet henne besøke moren og stefaren flere ganger. Under besøkene fikk hun narkotika og ble utsatt for nye overgrep.

Selv om vilkårene for straff var oppfylt, så retten seg nærmest tvunget til å frifinne Oslo kommune.

Kan bare straffe personer

Den aktuelle paragrafen i straffeloven krever nemlig forsett – at noen hadde nødvendig kunnskap om risikoen ved beslutningene som ble tatt. En kommune kan ikke ha forsett. Det kan kun personer som handler på vegne av den, ifølge retten.

– Et tema under etterforskningen har vært om enkeltpersoner i denne saken kan straffeforfølges, men vi har kommet til at det ikke er funnet grunnlag for det, sa Lykkjen før saken kom opp.

Ankes til lagmannsretten

– Dommen er anket, og anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet samt lovanvendelsen, skriver statsadvokat Asbjørg Lykkjen til NTB.

Det betyr at påtalemyndigheten ønsker at saken underlegges full, ny behandling i lagmannsretten.

Lykkjen er uenig i konklusjonen til Oslo tingrett om at kommunen ikke kan domfelles, selv om den konstaterte at barnevernstjenesten begikk flere grove brudd på tjenesteplikten overfor en tenåringsjente.

Powered by Labrador CMS