Kommunens håndtering av jenta må karakteriseres som et grovt pliktbrudd, mener Oslo tingrett.
Kommunens håndtering av jenta må karakteriseres som et grovt pliktbrudd, mener Oslo tingrett.

Barnevernet i Oslo kommune ble frifunnet, trass «iøynefallende risiko for nye overgrep»

Barnevernet i Oslo skulle forhindret at en jente fikk besøke mor og stefar, hvor hun fikk narkotika og ble utsatt for overgrep. Likevel blir kommunen frifunnet.

Publisert

Oslo tingrett påpeker en rekke soleklare og svært grove feilvurderinger og beslutninger. Barnevernstjenesten var klar over at jenta hadde et narkotikaproblem, at hun var blitt utsatt for seksuelle overgrep og at det var innrapportert nye bekymringsmeldinger.

Likevel lot barnevernet henne besøke moren og stefaren flere ganger. Under besøkene fikk hun narkotika og ble utsatt for nye overgrep.

– Etter rettens syn er avviket fra det som ville vært en forsvarlig håndtering av situasjonen så markert, at det må karakteriseres som et grovt pliktbrudd etter straffeloven, skriver tingrettsdommer Mathias Råheim i dommen.

– Uforsvarlig

De spesielle omstendighetene «skapte etter rettens syn en så iøynefallende risiko for nye overgrep» at det var uforsvarlig å la jenta oppholde seg hos moren uten tilsyn, fastslår retten.

– Retten mener også at det var klart uforsvarlig av barnevernstjenesten å ikke iverksette, eller i det minste forsøke, tvangstiltak mot NN (jenta, red.anm.) etter at de mottok varselet … om nye overgrep, skriver Råheim.

Saken kom opp fordi kommunen ikke vedtok en foretaksbot på to millioner kroner. Selv om vilkårene for straff er oppfylt, ser retten seg nærmest tvunget til å frifinne.

Ingen får skylda

At skyldkravet i den aktuelle paragrafen krever forsett, vil si nødvendig kunnskap om risikoen ved beslutningene som ble tatt. En kommune kan ikke ha forsett. Det kan kun personer som handler på vegne av den, ifølge retten.

Og de personene som kunne ha hatt forsett, har ikke vært tiltalt eller blitt representert ved en forsvarer.

Vurderer anke

– Et tema under etterforskningen har vært om enkeltpersoner i denne saken kan straffeforfølges, men vi har kommet til at det ikke er funnet grunnlag for det, sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen til NTB før saken kom opp.

Statsadvokaten opplyser til NTB at påtalemyndigheten nå vurderer å anke dommen, men at det ikke er tatt endelig stilling til hva det skal ankes over.

– Kommunen er frifunnet fordi retten har kommet til at det må innfortolkes et forsettskrav for at et foretak skal kunne straffes. Og retten har ikke funnet grunnlag for å konstatere forsett hos enkeltpersoner i denne saken, sier advokat Inger Skeimo hos kommuneadvokaten til NTB.

Powered by Labrador CMS