Sakspapirene i saken om pensjon til 10.000 deltidsansatte i Oslo kommune ble først unntatt offentlighet. Foto: Vegard Velle
Sakspapirene i saken om pensjon til 10.000 deltidsansatte i Oslo kommune ble først unntatt offentlighet. Foto: Vegard Velle

Bystyret planla å lukke møte og hemmeligholde informasjon om pensjon til 10.000 ansatte

VårtOslos krav om åpenhet stanset bystyrets planer om å hemmeligholde informasjon i sak om pensjon til 10.000 deltidsansatte i Oslo.

Publisert

Før jul i fjor ga finansbyråd Robert Steen (Ap) sin støtte til at deltidsansatte i Oslo kommune skal få opptjent pensjon også når de tar ekstravakter. Bakgrunnen var at Sykepleierforbundet på vegne av et medlem truet kommunen med søksmål.

Men i stedet for å ende i retten, inngikk Steen og det rødgrønne byrådet en avtale med sykepleiernes fagforening som innebar at over 10.000 nåværende og tidligere deltidsansatte i Oslo kommune skal få opptjent pensjon også for ekstravakter og arbeid utenom stillingsbrøken.

Fryktet motparten fikk informasjon før rettssak

Kostnadene for kommunen er i første omgang drøyt 70 millioner kroner i pensjonspremie. Men det endelige regnestykket kan bli på flere hundre millioner kroner. Likevel gikk det rødgrønne byrådet inn for å etterinnmelde deltidsansatte i kommunens pensjonsordning. Men av frykt for at saken likevel kunne ende i rettsapparatet hvis bystyreflertallet ikke var enig med byrådet, ble sakspapirene unntatt offentlighet.

Saken gikk videre til bystyrets finanskomité som fortsatte å unnta dokumentene fra offentligheten i et lukket møte. Derfra gikk saken til forretningsutvalget – bystyrets "presidentskap – ledet av SV-ordfører Marianne Borgen. Her ble det besluttet at saken om pensjon til over 10.000 ansatte fortsatt skulle være "hemmelig" og at publikum og presse ikke kunne være til stede ved bystyrets endelige behandling onsdag kveld.

– Burde aldri vært unntatt offentlighet

Men rett før bystyrets møte startet, leverte VårtOslo en begjæring om meroffentlighet (det vil si at sakspapirene på ny skulle vurderes å bli gjort åpent tilgjengelig for både publikum og media). VårtOslo ba også om at bystyret ikke lukket møtet under behandlingen av pensjonssaken.

Vegard Velle er redaktør for VårtOslo.
Vegard Velle er redaktør for VårtOslo.

– Det er beklagelig at ordfører Marianne Borgen og bystyreflertallet ikke forstod på forhånd at denne saken aldri burde vært unntatt offentlighet. Vi trodde bystyret forstod at en så stor og viktig, prinsipiell sak, som omfatter tusenvis av kommunalt ansatte bør gå for åpne dører. Derfor begjærte vi meroffentlighet rett før møtet startet, sier VårtOslos redaktør Vegard Velle.

– Bra bystyret tok til fornuft

Men ordfører Marianne Borgen og bystyrets forretningsutvalg anførte sammen med byrådet at det ville være uheldig for kommunen i en eventuell rettssak at motparten fikk innsyn i interne vurderinger. Derfor viste de til at kommuneloven gir anledning til å lukke møtet og at sakspapirene kan unntas offentlighet.

– VårtOslo respekterer selvfølgelig lovlig fattede vedtak og beslutninger. Men i denne saken tok bystyrets forretningsutvalg, med ordføreren i spissen, feil. Saken har vært omtalt tidligere, finansbyråden har uttalt seg og alle sakspapirer burde vært helt eller delvis offentlige fra det tidspunktet da byrådet avga saken til bystyrets organer. Nå snudde bystyret heldigvis etter VårtOslos begjæring om meroffentlighet. Jeg er glad for at samtlige partier i bystyret tok til fornuft, sier Velle.

Han synes generelt er bystyret, byrådet og kommunens etater ikke er flinke nok til å vurdere om publikum og media bør få helt eller delvis innsyn i dokumenter og saker som i utgangspunktet er unntatt offentlighet.

Stor seier for Sykepleierforbundet

Da bystyret til slutt bestemte at publikum og media kunne få innsyn i dokumentene brukte Oslos fremste tillitsvalgte under ett minutt på å vedta enstemmig at deltidsansatte også får opptjent pensjon på ekstravakter. Dermed har Sykepleierforbundet vunnet en stor og viktig seier, på vegne av svært mange yrkesgrupper med flere tusen nåværende og tidligere deltidsansatte.

Powered by Labrador CMS