Neste års budsjett blir vedtatt under dagens bystyretmøte Foto: Christian Vassdal
Neste års budsjett blir vedtatt under dagens bystyretmøte Foto: Christian Vassdal

Nei, nei og atter nei. Sinte innbyggerforslag behandles i Oslo bystyre

Nei til flere bomringer, nei til sykkelveier og nei til flere høye hus i villastrøk. Oslos folkevalgte behandler tre innbyggerforslag i dagens bystyremøte.

Publisert Sist oppdatert

Det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådets politikk hisser opp mange av hovedstadens innbyggere. Et av flere demokratiske virkemidler for å jobbe mot "makten" er å fremme såkalte innbyggerforslag for bystyret. Da må de fremste tillitsvalgte i hovedstaden ta hensyn til frustrerte innbyggere og stemme over forslagene fra mannen og kvinnen i gata.

Nå er det lite trolig at de tre innbyggerforslagene samler flertall i bystyret. Det rødgrønne byrådets bomplaner, sykkelveiutbygging og kommuneplan får flertall i bystyret. Men det gir bom-motstandere som Frp anledning til høylytt å gi sin støtte til dem av Oslos innbyggere som ikke vil betale mer for å kjøre bil i byen.

Inngå ekteskap i Munch-salen

Fra nyttår endres loven for inngåelse av borgerlig ekteskap. Nå er det kommunene og ikke staten som skal vie folk borgerlig. Det betyr at det blir slutt på vielser i tinghuset, og at alle som vies borgerlig, blir å regne som rette ektefolk i Oslo rådhus.

Byrådet foreslår å bruke det praktfulle Munch-rommet i rådhusets vestre tårn til de borgerlige vielsene. Tidligere har denne typen vielser kun foregått her etter spesiell tillatelse.

Nå er det ventet at mellom 1.500 og 1.600 ekteskap årlig vil inngås i Munch-rommet. Det er ventet at samtlige partier i bystyret slutter seg til dette forslaget. Men det er ikke sikkert alle er enig i hvem som skal forestå vielsene.

Fremover vil oslofolk sannsynligvis bli viet i dette Munch-rommet på Rådhuset, utsmykket av maleriet Livet, av Edvard Munch. Foto: Inge Madsen
Fremover vil oslofolk sannsynligvis bli viet i dette Munch-rommet på Rådhuset, utsmykket av maleriet Livet, av Edvard Munch. Foto: Inge Madsen

Vil du vies av en SV-ordfører?

Rent formelt er det ordførerne og varaordførerne i landets kommuner som nå får vigselsrett. Det betyr på papiret at Oslo-par skal vies av SV-ordfører Marianne Borgen eller Aps vara-ordfører Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam.

Men det er ikke gitt at alle par er like begeistret for å bli smidd i hymens lenker av en politiker. Derfor kommer bystyret til å gå inn for å ha kommuneansatte til å gjøre jobben som vigslere. Så kan jo nyforelskede 68`ere rette en forespørsel til SV-ordfører Borgen om hun har tid til å vie dem...

Vil ha gratis tomt til ny legevakt

Den nye, planlagte storbylegevakten i Oslo skal bygges på Aker sykehus-tomta. I bystyret fremmer Høyre et forslag som muligens ikke høster applaus fra deres egen helseminister Bent Høie.

Høyre foreslår nemlig at Oslo bør utnytte en lovendring til å skaffe seg tomt til storbylegevakten gratis. Lovverket åpner trolig for at kommuner kan få overdratt tomter gratis fra statlige helseforetak. Forutsetningen er at den kommunale legevakten utfører tjenester som staten egentlig skulle tatt seg av.

Det mener Høyres bystyregruppe at Oslos nye storbylegevakt kommer til å gjøre. Så spørs det om de andre bystyrepartiene er enige med Høyre. Det spørs også om den blåblå regjeringen vil gi rødgrønne Oslo noe som helst gratis.

Blomsterforretningen utenfor Aker sykehus. Foto: André Kjernsli
Blomsterforretningen utenfor Aker sykehus. Foto: André Kjernsli

Spørretimen er opposisjonens scene

Alle bystyremøter i Oslo har en såkalt muntlig spørretime etter modell av Stortingets ukentlige seanse. I bystyret er det som oftest de ulike byrådene som må svare på mer eller mindre finurlige spørsmål fra bystyrerepresentantene.

Som oftest forholder byrådspartienes bystyrerepresentanter fra Ap, SV og Miljøpartiet de Grønne seg i ro. Spørretimen er opposisjonens scene. Her stiller Høyre, Frp, Venstre, KrF og, fra tid til annen, også Rødt mer eller mindre velformulerte spørsmål.

Carl I. Hagen spør og graver i spørretimen. Foto: Christian Vassdal
Carl I. Hagen spør og graver i spørretimen. Foto: Christian Vassdal

En av norsk politikks mest erfarne – Frps Carl I. Hagen – er en aktiv deltaker. Som oftest er spørsmålene i bystyret mer et forsøk på en retorisk, ideologisk oppramsing som brått tar slutt enn det folk flest forbinder med et faktisk spørsmål. Men til tider kan bystyrets spørretime være både spennende og interessant. Og noen ganger ufrivillig komisk.