Oslo har i årevis hatt sprøyterom ved Prindsen i Storgata der heroinbrukere kan sette sprøyter hygienisk og få medisinsk oppfølging. Foto: Tore Meek / SCANPIX .
Oslo har i årevis hatt sprøyterom ved Prindsen i Storgata der heroinbrukere kan sette sprøyter hygienisk og få medisinsk oppfølging. Foto: Tore Meek / SCANPIX .

— Gratis heroin til ruspasienter i Oslo, foreslår regjeringen i statsbudsjettet i morgen

300 rusavhengige i Oslo og Bergen skal få gratis medisinsk heroin i et femårig, statlig prøveprosjekt. Det går frem av regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges frem mandag.

Publisert

Det er Aftenposten som omtaler budsjettlekkasjen.

— Det er veldig bra at vi får dette på plass, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til avisen.

Elvestuen påpeker at Venstre har hatt heroinassistert behandling programfestet siden 2007.

— Brukerne vil få en enklere hverdag og kunne komme inn i resten av behandlingsapparatet, mener Venstres nestleder.

Foreslått av Thorvald Stoltenberg

Det er Helsedirektoratet som sammen med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) i mai i år leverte en rapport som inneholder et forslag til hvordan heroinassistert behandling bør gjennomføres.

For å få utdelt heroin må ruspasientene oppsøke spesielle klinikker. Disse vil være bemannet med lege, sykepleiere, psykolog og ruskoordinator og være åpen 10 timer hver dag hele året.

Heroinassistert behandling, HAB, er forsøkt i en rekke land. Men har aldri tidligere vært en del av det norske behandlingsapparatet. Men i Stoltenberg-utvalget, ledet av Thorvald Stoltenberg, ble det i 2009 og 2010 foreslått vurdert å innføre heroinassistert behandling.

HAB tilbys i dag ved minst 58 klinikker i åtte land (Canada, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania, Sveits og Belgia).

Powered by Labrador CMS