Bystyrets kontrollutvalg er samstemt i at styret i kommunale Omsorgsbygg ikke har hatt god nok kontroll. Foto: Arnsten Linstad
Bystyrets kontrollutvalg er samstemt i at styret i kommunale Omsorgsbygg ikke har hatt god nok kontroll. Foto: Arnsten Linstad

Varsel om ukultur i kommunale Omsorgsbygg kom allerede i 2009. Men ble avvist som grunnløst

� Hvordan kan vi bruke over en million i honorar til et styre som ikke har oversikt over lover og regler, spurte Gudmund Dalsbø (Rødt) da gransking av Omsorgsbygg ble behandlet i bystyrets kontrollutvalg.

Publisert

Kommunerevisjonen orienterte bystyrets kontrollutvalg mandag kveld om sin gransking av ansettelsene i kommunale Omsorgsbygg. Administrerende direktør Per Morten Johansens datter, svigersønn og forlover fikk alle etter hvert fast jobb i det kommunale foretaket. Kommunerevisjonen konkluderer med at Johansen har vært inhabil flere ganger, både ved ansettelser og lønnsfastsettelse.

Det var Dagbladet som først omtalte at byrådslederRaymond Johansens bror, administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg, ved flere tilfeller hadde ansatt familimedlemmer og en nær venn i det kommunale foretaket.

Tidligere styreleder advarte mot ukultur

Men under kontrollutvalgets møte mandag kveld kom det frem at ukultur rundt ansettelser i det kommunale foretaket ikke er av nyere dato. Allerede i 2009 ble kommunen varslet om ukultur rundt ansettelser i Omsorgsbygg. Da mottok byrådsavdelingen for finans to varsler om forhold rundt ansettelser ved Omsorgsbygg.

� Hvordan kan vi bruke over en million i honorar til et styre som ikke har oversikt over lover og regler, spurte Gudmund Dalsbø (Rødt) da gransking av Omsorgsbygg ble behandlet i bystyrets kontrollutvalg. Foto: Arnsten Linstad
� Hvordan kan vi bruke over en million i honorar til et styre som ikke har oversikt over lover og regler, spurte Gudmund Dalsbø (Rødt) da gransking av Omsorgsbygg ble behandlet i bystyrets kontrollutvalg. Foto: Arnsten Linstad

Varslene skal ha dreid seg om stillinger som ikke ble utlyst og om manlgende kvalifikasjoner ved ansettelser. I tillegg skal det ha blitt varslet om at ansatte hadde bierverv som ikke var forenlig med jobb i foretaket. Varslene, som kom for ni år siden, ble utredet av byrådsavdelingen for finans og eiendom. Så ble varslene og utredningen oversendt det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune. Der ble varslene avvist som grunnløse.

— Styret har tillit til Johansen

Så går det tre år. I 2012 sender daværende styreleder i Omsorgsbygg en epost til ledelsen i foretaket. I eposten omtales habilitetsproblemer ved ansettelser i Omsorgbygg. Likevel fortsetter ukulturen som nå er avdekket i kommunerevisjonens granskingsrapport.

Styreleder Øyvind Christoffersen. Foto: Omsorgsbygg
Styreleder Øyvind Christoffersen. Foto: Omsorgsbygg

— Jeg mener også at styrets uttalelse til granskingsrapporten er tvilsom. Det nåværende styret forsvarer jo nærmest denne praksisen i sitt tilsvar til kommunerevisjonens granskingsrapport. Hvordan kan kommunen bruke over en million kroner i honorarer til et styre som ikke har oversikt over lover og regler, spør Rødts medlem av kontrollutvalget, Gudmund Dalsbø.

Da VårtOslo omtalte granskingsrapporten første gang, svarte styreleder Øivind Christoffersen, at styret fortsatt har tillit til administrerende direktør Per Morten Johansen. Omsorgsbyggs kommunikasjonssjef Marte Svenneby opplyste også at det er styrelederen som besvarer alle spørsmål vedrørende granskingsrapporten fra kommunerevisjonen.

— Styret har sovet i timen

— Kommunerevisjonens rapport er grundig og god, og til stor hjelp når vi skal utvikle Omsorgsbygg videre. Styret har tillit til Johansen. Vi har besluttet å be om en gjennomgang av alle rutiner rundt ansettelser, sa styreleder Christoffersen til VårtOslo.

Men i kontrollutvalgets møte mandag kveld var det flere enn Rødts representant som uttrykte at styret ikke har fulgt godt nok med i årene som er gått siden daværende styreleder i 2012 ville stramme inn ansettelsesrutinene i Omsorgsbygg.

� Det kan virke som Omsorgsbygg har vært en stat i staten. Eller en kommune i kommunen, sier kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H).
� Det kan virke som Omsorgsbygg har vært en stat i staten. Eller en kommune i kommunen, sier kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H).

— Omsorgsbyggs styre har sovet i timen. Hele poenget med å opprette disse kommunale foretakene var jo at styrene skulle være tett på virksomheten. Styret i Omsorgsbygg skal passe på at driften av foretaket er nøktern, forsvarlig og innenfor de rammene som er gitt for offentlig virksomhet, sa SVs medlem av kontrollutvalget, Jan-Bendix Byhring.

Også Fremskrittspartiet kritiserte Omsorgsbyggs styre for å ikke ha vært tett nok på ledelsen i foretaket.

Varsel sendt direkte til politikere

— Styret har rett og slett ikke gjort jobben sin, sa Henrik Gjerding (Frp).

Arbeiderpartiet er heller ikke fornøyd med måten Omsorgsbygg har fungert på. Og reagerer også på at ukultur og regelbrudd ved ansettelser har kunnet foregå over flere år uten at det er blitt stanset.

— Dette har pågått lenge. Flere styrer er kommet og gått. Dessverre blir denne praksisen rundt ansettelser først avdekket nå i 2018, sa Rune Tokle (Ap) under kontrollutvalgets behandling av granskingsrapporten.

Avsløringene i kommunerevisjonens rapport og som Dagbladet har kommet med, stammer opprinnelig fra varsler som ikke ble sendt til Oslo kommunes varslingsråd. I motsetning til i 2009, da varslene ble avvist som grunnløse, var det denne gangen fire bystyrepolitikere og Dagbladets journalist Vegard Venli, som mottok varsel om ukultur ved flere ansettelser i kommunalt eide Omsorgsbygg. En av politikerne, som mottok varsel om ukultur ved ansettelser i Omsorgsbygg, er kontrollutvalgets leder, Ola Kvisgaard fra Høyre.

— Det kan nesten virke som at Omsorgsbygg har vært en stat i staten. Eller rettere sagt; en kommune i kommunen. Heldigvis har kommunerevisjonen gjort en god og grundig granskingsjobb, og avdekket kritikkverdige forhold, sier Kvisgaard.

* I en tidligere versjon av denne artikkelen var Omsorgsbygg fovekslet med Boligbygg i fjerde og femte siste avsnitt. VårtOslo beklager. Feilen er nå rettet.

Powered by Labrador CMS