45-åringen underslo penger rett og slett ved å overføre summer fra lokallagets konto til sin egen konto. Men det spesielle ved de forfalskede bilagene er at Ap-politikeren fikk det til å se ut som pengene var overført fra lokallagets konto til Oslo Ap sentralt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
45-åringen underslo penger rett og slett ved å overføre summer fra lokallagets konto til sin egen konto. Men det spesielle ved de forfalskede bilagene er at Ap-politikeren fikk det til å se ut som pengene var overført fra lokallagets konto til Oslo Ap sentralt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Lokallags-kasserer i Oslo Ap dømt for grovt underslag. Tappet partiet for 211.603 kroner

I fire år forfalsket den 45 år gamle kassereren bilag i ett av Oslo Aps bydelslag, og underslo betydelige summer fra partiet. - Mannen har brutt tilliten som følger med et verv, mener Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

I årene fra 2014 til 2018 var den 45 år gamle mannen kasserer i ett av lokallagene til fylkespartiet Oslo Ap. I løpet av disse fire årene skal han ha underslått 211.063 kroner fra lokallaget.

— Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig. Underslaget har pågått over lengre tid, og det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, skriver tingretten i dommen.

Falske bilag til Oslo Ap

Måten den 45 år gamle Ap-politikeren tappet partiet for penger var rett og slett ved å overføre summer fra lokallagets konto til sin egen konto. Men det spesielle ved de forfalskede bilagene er at Ap-politikeren fikk det til å se ut som pengene var overført fra lokallagets konto til Oslo Ap sentralt.

Derfor blir 45-åringen også dømt for forfalskning i tillegg til grovt underslag.

Underslaget skal ha blitt oppdaget ved en intern gjennomgang i Oslo Ap, før det ble gjort en politianmeldelse som førte til tiltale og rettssak. I Oslo tingrett ga den 45 år gamle mannen en uforbeholden tilståelse.

For å dømme noen for grovt underslag og gi ubetinget fengsel går grensen normalt ved en sum på over 100.000 kroner.

Forsvarer ba om mildere straff

— I denne saken er det straffeskjerpende at siktede hadde en tillitsposisjon som kasserer og det er i noe grad skjerpende at det hadde skjedd en dokumentforfalskning, selv om denne ikke på noen måte kan sies å ha vært egnet til å skjule underslagene, skriver tingretten.

I retten ba 45-åringens forsvarer om en såkalt deldom. Det vil i praksis si at deler av straffen blir samfunnsstraff, og at ikke hele dommen sones i fengsel. Forsvareren argumenterte blant annet med at det har gått lang tid siden underslaget ble oppdaget til saken kom opp for retten.

Men tingrettens vurdering er at liggetiden ikke har vært lang nok. Underslaget ble oppdaget og politianmeldt for omlag ett år siden, men politiavhør i saken ble ikke gjort før i vår. Likevel mener retten at mannen ikke kan få en såkalt deldom.

Fikk 30 dager strafferabatt

— Retten har vurdert dette, men finner at det svært sjelden i saker om økonomisk kriminalitet av denne størrelsesorden er gitt deldommer med mindre det foreligger lang liggetid i den aktuelle saken. Liggetiden i denne saken er noe lang, men ikke tilstrekkelig lang til at det bør idømmes en deldom, skriver tingretten i dommen.

Men 45-åringen får strafferabatt på 30 dager for å ha gitt en uforbeholden tilståelse. Dermed endte den tidligere lokallagskassereren med å få en dom på 90 dager i fengsel.