Brusprodusentene Jarle Hollerud (til venstre) og Rikard Svensk må finne et nytt navn på sitronbrusen O. mathisen har solgt under navnene JallaSprite og JallaXXXXXX. Foto: Anders Høilund
Brusprodusentene Jarle Hollerud (til venstre) og Rikard Svensk må finne et nytt navn på sitronbrusen O. mathisen har solgt under navnene JallaSprite og JallaXXXXXX. Foto: Anders Høilund

Bryggeriet O. Mathisen på Grønland tapte mot Coca-Cola. Får hverken selge JallaSprite eller JallaXXXXXX

Brusprodusenten O. Mathisen på Grønland må betale over 480.000 kroner i erstatning og sakskostnader til den globale brusgiganten Coca-Cola Company.

Publisert

Det er den knusende dommen fra Oslo tingrett etter at den lille brusprodusenten O. Mathisen på Oslos østkant ble saksøkt av The Coca-Cola Company for å ha kalt en leskedrikk JallaSprite.

I dommen forbys O. Mathisen å bruke navnet JallaSprite, eller lignende navn som til forveksling ligner på Coca-Colas leskedrikk Sprite. Bryggeriet på Grønland får heller ikke lov til å bruke navnet JallaXXXXXX på sin sitronbrus.

Litt lavere erstatning

JallaXXXXXX var etiketten Jarle Hollerud og Rikard Svensk i O. Mathisen klistret på alle flasker med JallaSprite da Coca-Cola ga klar beskjed om at de anså bruken av navnet "Sprite" som brudd på, og krenkelse av, markedsførings- og varemerkeloven.

Humoristisk sensur av en etikett på JallaSprite da Coca-Cola Company saksøkte lille O. Mathisen på Grønland. Foto: Anders Høilund
Humoristisk sensur av en etikett på JallaSprite da Coca-Cola Company saksøkte lille O. Mathisen på Grønland. Foto: Anders Høilund

Ikke på ett eneste punkt i dommen får O. Mathisen medhold fra tingretten. Riktignok krevde Coca-Cola erstatning på over 330.000 kroner, en sum som i dommen er redusert til 281.000 kroner.

Men ettersom O. Mathisen også pålegges å dekke Coca-Colas saksomkostninger på 200.000 kroner i tillegg, må det lille bryggeriet samlet ut med over 480.000 kroner i erstatning og saksomkostninger til Coca-Cola Company.

Sprite verdt 40 milliarder

O. Mathisen argumenterte i retten for at det ikke var mulig å forveksle hverken JallaSprite eller JallaXXXXXX med Coca-Colas verdenskjente sitronbrus Sprite. Men nådde ikke frem overfor tingretten. I dommen heter det blant annet:

"Retten finner det ikke tvilsomt at SPRITE oppfyller lovens krav til et velkjent varemerke. I sin vurdering av dette har retten lagt vekt på at SPRITE har vært tilgjengelig på det norske markedet siden 1987, og at det i dag innehar en markedsandel på 55 % innenfor sitron- og limebrussegmentet i Norge. SPRITE er dermed et sterkt innarbeidet varemerke hos den norske gjennomsnittsforbruker, og må anses å ha en høy goodwill-verdi. Dette understøttes av at SPRITE er rangert som det nittiende mest verdifulle varemerket i verden, med en anslått verdi på USD 4,8 milliarder."

Hele dommen fra Oslo tingrett kan leses på Rettspraksis.no.

Ga Coca-Cola sensur-medhold

I dommen mener Oslo tingrett at O. Mathisens forklaring om at bruken av begrepet "Jalla" foran ordet "Sprite" ikke er nok til å skille de to sitronleskedrikkene fra hverandre:

"Retten kan ikke se at det er påvist forhold som gir O. Mathisen noen rimelig grunn til å benytte et navn på sin sitronbrus som gir en klar assosiasjon til SPRITE-varemerket. Med det må bruken av JALLASPRITE-navnet karakteriseres som en urimelig utnyttelse av SPRITEvaremerkets goodwill."

O. Mathisens Tøyen-Cola og JallaSprite er populære på Oslos østkant. Nå må sitronbrusen få et nytt navn. Foto: Thomas Myrseth
O. Mathisens Tøyen-Cola og JallaSprite er populære på Oslos østkant. Nå må sitronbrusen få et nytt navn. Foto: Thomas Myrseth

Den lille brusprodusenten på Grønland får derimot medhold i at bruken av JallaXXXXXX, som ble tatt i bruk da Coca-Cola Company hadde reagerte på Sprite i navnet, i utgangspunktet ikke er et varemerkeinngrep fra O. Mathisens side.

Men tingretten er av den oppfatning at Jarle Hollerud og O. Mathisen har valgt å erstatte Sprite med seks X`er for å gi inntrykk av at de er blitt sensurert av Coca-Cola Company:

"Slik retten ser det, fremstår det mer sannsynlig at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til SPRITE og signalisere at O. Mathisen var utsatt for sensur av The Coca-Cola Company."

Har fortsatt Tøyen-Cola

Det innebærer at O. Mathisen ikke får bruke navnet JallaXXXXXX i fremtiden. Dermed tapte Jarle Hollerud, Rikard Svensk og brusprodusenten O. Mathisen søksmålet på alle vesentlige punkter.

Og står igjen med en sitronbrus uten navn. I hvert fall foreløpig. Det lille bryggeriet på Grønland kan nemlig fortsette å produsere populære Tøyen-Cola. Det kan ingen brusprodusenter i hele verden protestere på.

Det har ikke lykkes VårtOslo å få kommentar fra partene i saken etter at dommen ble offentlig kjent.

For den som vil lese hele dommen, ligger den her.

Powered by Labrador CMS