Allerede som student ved Politihøyskolen skal 31-åringen ha fått tilgang til politiets dataregister for arrestjournaler. Illustrasjonsfoto: Thomas Winje Øijord / Scanpix
Allerede som student ved Politihøyskolen skal 31-åringen ha fått tilgang til politiets dataregister for arrestjournaler. Illustrasjonsfoto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Politibetjent dømt for datasnoking. Sjekket arrestjournal for mistenkt kriminell

Da politiet slo til mot en kriminell mann stusset de på at en politibetjent var tilstede sammen med den mistenkte. Så startet snøballen å rulle.

Publisert Sist oppdatert

Allerede som politistudent skal den nå 31 år gamle mannen ha hatt tilgang til dataregisteret Ink-sys. Dette er et databasert system for arrestjournal med fotoregister.

Da han var ferdig utdannet ved Politihøyskolen begynte 31-åringen som betjent i forebyggende tjeneste rettet mot ungdom i Groruddalen. Slik kom han i kontakt med ungdom som var på kanten av loven.

Ville vite om bror satt i arrest

Høsten 2018 spurte storebroren til en av ungdommene om politibetjenten kunne sjekke om hans yngre bror satt i arrest hos politiet i Oslo.

I dommen mot politibetjenten i Oslo tingrett kommer det frem at han via sin private mobil klokken 22.57 15. oktober 2018 foretok et søk i dataregisteret. I retten ble det lagt frem en logg der søket fremkommer.

Politibetjentens overordnede anmeldte søket til Spesialenheten for politisaker etter en arrestasjon.

Det viste seg at 31-åringen, utenfor arbeidstid, oppholdt seg med en mistenkt da enheten for organisert kriminalitet, Orgkrim, slo til for å arrestere sistnevnte. I ettertid viste det seg at den mistenkte var storebroren som ba politibetjenten uføre søket i arrestjournalen.

Løfter om "inside information"

Pågripelsen av storebroren skjedde samme natt som 31-åringen hadde snoket i politiets dataregister.

Tjenestepersonene i Orgkrim reagerte på den 31 år gamle politibetjentens tilstedeværelse de gjennomførte sin aksjon, og gjennomførte et avhør av ham. Via 31-åringens Facebook-side kom det frem at det via Messenger var sendt en forespørsel om politibetjenten kunne sjekke om lillebroren satt i arrest.

I meldingene på Messenger kommer det frem at politibetjenten blir tilbudt såkalt "inside information".

Strenge regler for møter med informanter

Politiets innhenting av informasjon fra kilder og informanter er underlagt strenge regler.

Blant annet skal møter med infomanter skal varsles overordnede på forhånd, og regelen er at politibetjenter skal være to sammen i møte med kilder og informanter, skriver tingretten i dommen mot politimannen.

Tingretten bemerker i dommen mot politibetjenten at det ikke er grunn til at han skal ha visst om Orgkrims pågripelse i forkant.

3.000 i bot

Ni dager etter pågripelsen fikk politibetjenten en såkalt tjenstlig tilrettevisning av sin overordnede. En tilrettevisning anses ikke som straff, men er en advarsel og en klargjøring fra arbeidsgiver om hvilke forventninger man har til den ansatte.

Først nå har den 31 år gamle politibetjenten blitt straffet i form av en bot på 3.000 kroner ilagt av Oslo tingrett.

31-åringen er ikke lenger ansatt som politibetjent. Han sluttet da vikariatet hans ved Oslo politidistrikt gikk ut i desember 2018.