Satelittbilder som dette blir gratis tilgjengelig på NGUs nettsider fra torsdag. De røde punktene viser hvor deler av Bjørvika synker med opp til 3 centimeter årlig. Foto: NGU
Satelittbilder som dette blir gratis tilgjengelig på NGUs nettsider fra torsdag. De røde punktene viser hvor deler av Bjørvika synker med opp til 3 centimeter årlig. Foto: NGU

Bjørvika synker flere centimeter årlig, viser overvåkingsbilder fra rommet

� Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år, sier seniorforsker John Dehls ved NGU.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uken lanserer Norges Geologiske Undersøkelse, Norges vassdrags- og energiverk og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser på overflaten. Tjenesten bruker radar fra satellitter 700 km over Jorden, men kan registrere bevegelser i millimeternivå på overflaten.

— Med nye, gratis data fra to europeiske satellitter får vi for første gang landsdekkende kart over bevegelsene. Det hele vil bli gjort fritt tilgjengelig i en nettbasert karttjeneste kalt InSAR Norge, forteller seniorforsker John Dehls ved NGU.

Får gode bilder av Oslo

Seniorforsker John Dehls ved Norges Geologiske Undersøkelse. Foto: NGU
Seniorforsker John Dehls ved Norges Geologiske Undersøkelse. Foto: NGU

—  Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært så kostbare, at vi bare har anskaffet data fra Norges største byer, sier Dehls i en pressemelding fra NGU.

Den åpent tilgjengelige karttjenesten kan alle benytte gratis via NGUs nettside fra og med torsdag.

— Jordens overflate i stadig bevegelse

Radaren avgir pulser av radarenergi som beveger seg som en bølge mot jordens overflate. Når en slik puls av radarenergi rammer jordens overflate spres den ut, og en del av signalet reflekteres tilbake til radaren.

EU har romprogrammet Copernicus, som henter InSAR-data med to satellitter, kalt Sentinel-1A og Sentinel-1B. Illustrasjon: ESA
EU har romprogrammet Copernicus, som henter InSAR-data med to satellitter, kalt Sentinel-1A og Sentinel-1B. Illustrasjon: ESA

Det reflekterte signal settes sammen til et bilde med to typer av informasjon: amplitude og fase. Amplituden er styrken av det reflekterte signal og avhenger av faktorer knyttet til overflaten som materiale, helning og fuktighet. Fasen er bølgeformen av signalet og avhenger først og fremst av avstanden mellom satellitten og overflaten, samt i mindre grad av forandringer i atmosfæren.

— Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kalt radarinterferomertri eller InSAR, kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier, opplyser NGU på nettsiden sin.