� Styret i Omsorgsbygg har møte neste onsdag. Da vil vi vurdere om den eksterne granskingen av ansettelser i foretaket skal strekke seg helt til 2009, sier styreleder Øyvind Christoffersen. Foto: Arnsten Linstad
� Styret i Omsorgsbygg har møte neste onsdag. Da vil vi vurdere om den eksterne granskingen av ansettelser i foretaket skal strekke seg helt til 2009, sier styreleder Øyvind Christoffersen. Foto: Arnsten Linstad

Nye varsler mot kommunale Omsorgsbygg. Styreleder grillet om hvordan direktør kunne ansette nær familie

� Jeg holder alt åpent. Men Omsorgsbyggs styreleder kunne ikke sitte her dersom jeg ikke hadde tillit til ham, sa byråd Kjetil Lund da de to ble grillet av bystyrets finanskomite.

Publisert

Hvordan kan Omsorgsbyggs administrerende direktør, Per Morten Johansen, fortsatt ha styrets tillit etter at han ansatte sin datter, svigersønn og forlover i det kommunale foretaket? Og hvordan kan den ansvarlige byråden, Kjetil Lund (Ap), ha tillit til et styre som ikke har bedt Johansen om å tre til side etter at Dagbladets avsløringer og kommunerevisjonens granskingsrapport avdekker alvorlig ukultur i Omsorgbygg?

Disse spørsmålene var elefanten i rommet da bystyrets finanskomite møttes torsdag. Men det tok nesten en time og førti minutter før ett av medlemmene i bystyrets finanskomite, Frps Peter N. Myhre, formulerte disse spørsmålene til eierskaps- og næringsbyråd Kjetil Lund.

Oslo kommunes foretak Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvaltere med over 1.4 milliarder kroner i driftsinntekter i fjor. Det kommunale foretaket har omlag 200 ansatte. Kommunerevisjonen i Oslo slår fast at foretakets administrerende direktør Per Morten Johansen brøt habilitetsregler og regler om lønnsfastsettelse etter at datteren, svigersønnen og forloveren fikk jobb i Omsorgsbygg.

Avgjør styrets skjebne neste uke

— Jeg holder alle muligheter åpne. Men dette er en alvorlig sak, og jeg er opptatt av at vi forholder oss ryddig til hvordan dette skal håndteres. Nå har jeg bedt styret i Omsorgsbygg iverksette nødvendige tiltak. Styret har møte neste onsdag. Deretter vil jeg fatte de nødvendige beslutninger, sa Kjetil Lund til medlemmene i bystyrets finanskomite.

Høyres Morten Steenstrup mener saken er så alvorlig at både toppledelsen og styret i Omsorgbygg må skiftes ut. Foto: Arnsten Linstad
Høyres Morten Steenstrup mener saken er så alvorlig at både toppledelsen og styret i Omsorgbygg må skiftes ut. Foto: Arnsten Linstad

Men Høyres Morten Steenstrup var ikke fornøyd med svarene fra byråden, og gjentok Peter N. Myhres spørsmål. Da fant Kjetil Lund det nødvendig å minne bystyrets finanskomite om foretaksmodellen bystyret vedtok å innføre i Oslo kommune i 2004.

— Foretaksmodellen fungerer slik at jeg som byråd vurderer tilliten til styret. Dernest er det styret som må vurdere tilliten til administrerende direktør. Men jeg gjentar at jeg holder alle muligheter åpne. Nå forholder jeg meg til kommunerevisjonens granskingsrapport. Dette er en svært alvorlig sak. Men jeg vil fatte en beslutning når styret har fått den tiden de trenger til å iverksette tiltak, gjentok Lund.

Styreleder vil ikke trekke seg

Styreleder Øyvind Christoffersen fikk også flere spørsmål om han har tillit til administrerende direktør Per Morten Johansen etter avsløringene om inhabilitet i forbindelse med ansettelsene i Omsorgsbygg. Christoffersen parerte alt med å vise til at det er et samlet styre i Omsorgsbygg som nå skal vurdere granskingsrapporten og iverksette det han kalte "nødvendige tiltak". Uten å gå nærmere inn på hva det innebærer.

� Jeg holder alle muligheter åpne, men har fortsatt tillit til styreleder Øyvind Christoffersen (til venstre i bildet) og resten av styret i Omsorgsbygg, sier eierskap- og næringsbyråd Kjetil Lund (Ap). Foto: Arnsten Linstad
� Jeg holder alle muligheter åpne, men har fortsatt tillit til styreleder Øyvind Christoffersen (til venstre i bildet) og resten av styret i Omsorgsbygg, sier eierskap- og næringsbyråd Kjetil Lund (Ap). Foto: Arnsten Linstad

VårtOslo fikk et intervju med Christoffersen etter møtet, og spurte om han selv vurderer å trekke seg som leder av Omsorgsbyggs styre.

— Nei, jeg har ikke vurdert å trekke meg. Men dette er opp til byråd Kjetil Lund å bestemme, svarte Christoffersen.

Vil ikke svare på om direktør bør sparkes

— Men vil du vurdere å skifte ut administrerende direktør Per Morten Johansen etter det som nå er dokumentert gjennom både kommunerevisjonens granskingsrapport og Dagbladets avsløringer?

— Det vil ikke være ryddig av meg å kommentere noen forhold rundt administrerende direktør. Det er opp til et samlet styre å gjøre slike vurderinger. Det er styret som skal håndtere relasjonen til direktøren, sier Christoffersen til VårtOslo.

Men for tre uker siden, da kommunrevisjonens granskingsrapport akkurat var ferdigstilt og offentliggjort, kommenterte styreleder Christoffersen situasjonen rundt Omsorgsbyggs toppsjef Per Morten Johansen slik:

— Styret har tillit til Johansen, sier han til VårtOslo 19. september i år.

Onsdag morgen kunne VårtOslo avsløre at det nå er kommet nye varsler rundt ansettelser i Omsorgsbygg. Etter det VårtOslo erfarer skal innholdet i et av de varslene også dreie seg om at enkeltansatte er blitt behandlet utilbørlig av ledere i det kommunale foretaket.

Tilliten til Omsorgsbyggs administrerende direktør Per Morten Johansen er tynnslitt etter avsløringene om at nær familie og venn fikk jobb i det kommunale foretaket. Foto: Omsorgsbygg
Tilliten til Omsorgsbyggs administrerende direktør Per Morten Johansen er tynnslitt etter avsløringene om at nær familie og venn fikk jobb i det kommunale foretaket. Foto: Omsorgsbygg

De nye varslene kommer på toppen av de varslene som ligger til grunn for granskingsrapporten fra kommunerevisjonen. En rapport som feller en knusende dom over ansettelsene av administrerende direktør Per Morten Johansens datter, svigersønn og forlover.

Flere nye varsler om ukultur

Johansen er bror til Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Det gjør saken både pikant og vrien å håndtere for byrådet. Men som en bystyrepolitiker tirsdag kveld sa da VårtOslo fikk kjennskap til de nye varslene mot Omsorgsbygg:

— Byrådsleder Raymond Johansen kan ikke lastes for at broren er ansatt i landets største kommune. Det blir feil å koble byrådslederen til ukulturen og ansettelsene i Omsorgsbygg.

Da finanskomiteens startet sitt møte torsdag, informerte kommunerevisjonens avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen om de nye varslene.

— Tirsdag kveld mottok kommunerevisjonen ett nytt varsel. Dette er et varsel som dreier seg om andre ansettelser enn de som er omtalt i revisjonens rapport. I tillegg har vi mottatt ett varsel til. Dette siste varselet har vi så vidt fått lest gjennom, og det er begrenset hva jeg nå kan si om innholdet, sa Mikkelsen til finanskomiteens medlemmer.

Ærverdige formannskapssalen i Oslo rådhus var arenaen da bystyrets finanskomite krevde svar fra styrelder Øyvind Christoffersen og eierskap- og næringsbyråd Kjetil Lund (Ap). Foto: Arnsten Linstad
Ærverdige formannskapssalen i Oslo rådhus var arenaen da bystyrets finanskomite krevde svar fra styrelder Øyvind Christoffersen og eierskap- og næringsbyråd Kjetil Lund (Ap). Foto: Arnsten Linstad

— Men betyr det at kommunerevisjonen nå har satt i gang ytterligere undersøkelser rundt Omsorgsbygg, spurte finanskomiteens leder, Frode Jacobsen (Ap).

— Vi ser noe på disse nye varslene, og vi gjør mindre undersøkelser ved å sette oss bedre inn i innholdet i varslene. Men jeg ber om forståelse fra komiteen for at vi knapt har lest gjennom det siste varselet. Når det er gjort avventer vi hva vi skal gjøre til vi får vite hva bystyrets kontrollutvalg ønsker at kommunerevisjonen skal foreta seg, svarte Mikkelsen.

Vil ha tryggere varslingsordning

Avsløringene rundt adminsitrerende direktør Per Morten Johansens ansettelser av nær familie og vennen som var hans forlover, stammer fra varsel som ble gitt til fire bystyrepolitikere og Dagbladets journalist Vegard Venli. Men allerede i 2009 ble det varslet om ukultur rundt ansettelser i kommunale Omsorgsbygg. Da ble varslene sendt til kommunens sentrale varslingsråd. Der ble det konkludert med at varslene var grunnløse.

— Denne saken viser hvor viktig det er at varsler håndteres forsvarlig. Jeg er opptatt av at det skal være trygt å varsle om ukultur og uregelmessigheter i Oslo kommune. I framtiden må vi sikre at det er trygt å varsle, sier medlem av bystyrets finanskomite, Shoaib Sultan (MDG) til VårtOslo.

Høyre mener styret og direktør må gå

De nye varslene kan bety at Omsorgsbygg-saken ikke blir avsluttet i bystyret med det første. Nå ligger kommunerevisjonens rapport egentlig til en sluttbehandling. Men med de nye varslene, opplysningene og alle spørsmålene som ikke ble besvart i finanskomiteen torsdag, er særlig Høyres medlemmer Morten Steenstrup og Øystein Sundelin lite villige til å godta annet enn at hele styret og toppledelsen i Omsorgsbygg skiftes ut.

— Det er så mye grums i denne saken at vi forventer mer enn det som vanligvis kommer i denne typen saker, sier Sundelin.

Betyr det at Høyre krever at byråd Kjetil Lund kaster styret?

— Ja, trolig må en slik brutal endring skje. Styret i Omsorgsbygg er kommet i en situasjon der de selv ikke er habile eller skikket til å rydde opp i ukulturen i foretaket, slik jeg ser det. Og det betyr at byråd Kjetil Lund ikke har et styre som er kompetent. Og da må styret gå, sier Morten Steenstrup.

Powered by Labrador CMS