Budsjettet for Oslo i 2019 er i hovedtrekk slik byrådet foreslo i september. Men Rødt har fått til påplusninger på drøyt 200 millioner kroner i det 73 millarder store budjettet. Foto: André Kjernsli
Budsjettet for Oslo i 2019 er i hovedtrekk slik byrådet foreslo i september. Men Rødt har fått til påplusninger på drøyt 200 millioner kroner i det 73 millarder store budjettet. Foto: André Kjernsli

Oslobudsjettet i boks. Mindre kutt til Jobben enn Frelsesarmeen fryktet

73 milliarder er fordelt til drift av Oslo kommune neste år, etter at bystyret i all hovedsak vedtok Ap/SV/MDG-byrådets budsjettforslag onsdag kveld. Bydelene er blant budsjettvinnerne.

Publisert

Riktignok er det kommet påplusninger etter at Rødt sikret budsjettflertall for Ap, SV og Miljøpartiet. Men hovedtrekkene i selve budsjettet for Oslo 2019, som for fjerde år på rad ble vedtatt med Rødt som støtteparti for byrådspartiene, er som finansbyråd Robert Steen la frem i september.

Samlet er budsjettet på nær 73 milliarder kroner. Og i bystyredebatten i går, var det ikke de store summene man var uenig om. Debatten går mer på ulikt verdisyn mellom den blå blokken med Høyre, Frp, Venstre og KrF, og den rødgrønne med Ap, SV, MDG og Rødt.

Jobben kuttes med tre millioner

Eller som en borgerlig politiker så treffende formulerte det med et hjertesukk da bystyremøtet var slutt:

— Her sitter vi med 73 tusen millioner kroner. Så diskuterer vi frem og tilbake hvorvidt vi skal ta oss råd til å flytte fire-fem millioner fra en post til en annen.

I budsjettavtalen med Ap, SV og MDG klarte Eivor Evenrud og Rødt å redusere kuttet til Frelsesarmeens rusomsorg. Foto: Christian Vassdal
I budsjettavtalen med Ap, SV og MDG klarte Eivor Evenrud og Rødt å redusere kuttet til Frelsesarmeens rusomsorg. Foto: Christian Vassdal

Ett av de få kuttene var til mye omtalte Jobben i regi av Frelsesarmeen. Her foreslo det rødgrønne byrådet opprinnelig å kutte fem millioner kroner i den kommunale støtten. Men i budsjettforhandlingene klarte Rødt å få gjennom en reduksjon av kuttet på to millioner kroner. Det betyr at Jobben nå får ti millioner kroner i støtte fra kommunen neste år.

— Alt i alt er vi fornøyd. Det er bra at Rødt sto på og fikk til et mindre kutt. Nå er også tre millioner kroner ekstra på plass fra regjeringen og helseminister Bent Høie (H). Riktignok penger som egentlig er ment til utvidelse av tiltaket, men nå blir alle brukerne ved Jobben sikret et tilbud også i 2019, sier leder av Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo, Frode Woldsund.

Bydelene blant budsjettvinnerne

Samlet har Rødt fått til påplusninger på drøyt 200 millioner kroner i forhandlingene med Ap, SV og MDG. Blant økningene er stans i kutt på over 40 millioner kroner til Oslos bydeler. Dette kuttet ville trolig det rødgrønne byrådet fått med seg Høyre på, dersom Rødt ikke hadde inngått et budsjettsamarbeid med Ap, SV og MDG.

Høyre og James Stove Lorentzen kunne sikret Ap/SV/MDG-byrådet flertall for et kutt til bydelene. Men med budsjettforliket mellom Rødt og byrådspartiene er bydelene i stedet sikret mer penger i 2019. Foto: Arnsten Linstad
Høyre og James Stove Lorentzen kunne sikret Ap/SV/MDG-byrådet flertall for et kutt til bydelene. Men med budsjettforliket mellom Rødt og byrådspartiene er bydelene i stedet sikret mer penger i 2019. Foto: Arnsten Linstad

— Det er interessant å observere at både de borgerlige partiene og byrådet foreslo effektiviseringskutt i kommunens bydeler og virksomheter, sier leder av bystyrets helse- og sosialkomite, James Stove Lorentzen (H) til VårtOslo.

— Høyre foreslo et kutt til bydelene på ca 40 millioner for 2019, det samme nivået som det rødgrønne byrådets opprinnelige budsjettforslag. Men etter forhandlinger med Rødt er imidlertid kuttet borte, og bydelene får en liten økning i 2019, sier Lorentzen.

Da det rødgrønne byrådet la frem sitt forslag i september i år, slo VårtOslo fast at budsjettet for 2019 var et valgkampbudsjett. De rødgrønne foreslo blant annet 520 nye lærerstillinger, gratis aktivitetsskole og sommerjobb for ungdommer. Skolemat og 1400 nye barnehageplasser. Dette budsjettforslaget er nå i hovedsak vedtatt av bystyret.

Powered by Labrador CMS