I oktober 2017 ble det markant dyrere å kjøre inn til hovedstaden i rushtiden. To år senere, i juni 2019, innføres en ny indre bomring med 53 bommer i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
I oktober 2017 ble det markant dyrere å kjøre inn til hovedstaden i rushtiden. To år senere, i juni 2019, innføres en ny indre bomring med 53 bommer i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Folk har snudd, viser nye tall. Misnøye med bomringen i Oslo har økt kraftig

Mens et flertall tidligere var positive til bomringen i Oslo, er nå hele 54 prosent av de spurte negative. Det er en økning på åtte prosentpoeng bare fra i fjor, viser tall fra offentlig eide Prosam.

Publisert Sist oppdatert

Også i fjor var det en økning i antallet som var misfornøyd med bomringen. Da økte tallet med to prosentpoeng.

Det betyr at antallet misfornøyde i den årlige undersøkelsen, gjennomført av statlige og kommunale myndigheter, har økt med 10 prosentpoeng siden innføring av økte priser og rushtidsavgift i Oslos bomring i 2017.

— Forventet økning

— Undersøkelsen sammenfaller med innføringen av tidsdifferensierte takster i Oslo og Akershus, og er som forventet, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

Hvert år foretar offentlig eide Prosam en undersøkelse som har til hensikt å kartlegge holdningene til bomringen i Oslo. Undersøkelsen har vært gjennomført siden 1989, og skal gi både politikere og samferdselsmyndigheter innblikk i hva innbyggerne i Oslo og Akershus tror, vet og synes om bomringen.

80 prosent for strenge tiltak mot farlig luft

— Etter mange år med en positiv trend har holdningene hos mange nå snudd, men det er altså fortsatt så mange som 46 prosent av de spurte som er positivt innstilt til bomringen, poengterer Fred Anton Mykland i Vegvesenet.

I september i år demonstrerte bilister mot bompenger med en kjør-sakte-aksjon inn til Oslo sentrum. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix
I september i år demonstrerte bilister mot bompenger med en kjør-sakte-aksjon inn til Oslo sentrum. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix

Av de som i utgangspunktet er positive til bomringen, blir det stadig flere som synes det er riktig at bomringen brukes til å begrense biltrafikken og at det er riktig at det skjer til fordel for miljø, sykkel og kollektivtransport, viser undersøkelsen.

Statens vegvesen er opptatt av å nyansere inntrykket som gis ved at det er en økning i antallet som er misfornøyd med bomringen.

Færre kjører bil til jobb

— Hele 80 prosent av alle de spurte synes det er riktig å innføre restriktive tiltak på biltrafikk i perioder med dårlig luftkvalitet, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Det ser også ut som at bomstasjonene i hovedstadsområdet har en effekt på bilbruken. Halvparten av de spurte er enige i at bompenger fører til at de kjører mindre bil. Dette er en økning på ti prosent fra tilsvarende undersøkelse i fjor.

Bildet forsterkes ved at det er seks prosent færre enn i fjor som sier de kjører personbil til jobb.