To ganger har Lufthansa anket saken videre etter å ha tapt i rettsinstanser. Foto: Privat / Wikimedia Commons
To ganger har Lufthansa anket saken videre etter å ha tapt i rettsinstanser. Foto: Privat / Wikimedia Commons

Per M. Hansson (77) ble nektet erstatning fra Lufthansa tre ganger. Nylig vant Oslo-mannen en knusende seier i retten

Norsk pensjonist kan være i ferd med å styrke europeiske flypassasjerers rettigheter ved forsinkelser. – Jeg syns ikke gigantselskaper som Lufthansa bare skal få ture frem overfor vanlige folk.

Publisert Sist oppdatert

Den pensjonerte Oslo-advokaten Per Michael Hansson krevde to ganger 600 euro i erstatning fra Lufthansa etter en 10 timers forsinkelse på en reise til Dubai. Men Lufthansa nekter plent å betale erstatningen til 77-åringen og hans venninne.

– Jeg syns det er helt uforståelig at Lufthansa ikke ville betale oss erstatning. De var selv skyld i forsinkelsen og burde tenke på sitt eget omdømme, sier Hansson til VårtOslo etter at Oslo tingrett har gitt 77-åringen og venninnen medhold på alle punkter.

Vant frem to ganger før tingretten

Det er ytterst sjeldent at klager på flyreiser havner i det norske rettssystemet. Vanligvis respekterer flyselskaper og passasjerer beslutningen i første instans - transportklagenemd for flyreiser. Men selv om Hansson vant frem i nemda ville ikke Lufthansa føye seg etter nemdas beslutning. Dermed bestemte 77-åringen seg for å ta saken videre til forliksrådet. Også her fikk Oslo-mannen og venninnen fullt medhold i at flyselskapet måtte betale EU-erstatningen på to ganger 600 euro etter forsinkelsen på ti timer.

– Da trodde jeg saken var avsluttet. Men det mente ikke Lufthansa. De tok saken inn for tingretten i Oslo. Og i denne typen saker er det slik at er at hvis du er med på den første dansen, så må du danse til musikken stopper, sier Per Michael Hansson og sikter til at han ikke hadde noe valg da Lufthansa tok ut stevning etter å ha tapt i forliksrådet.

I dommen fra Oslo tingrett blir stridens kjerne grundig diskutert og flere rettsavgjørelser fra andre EU- og EØS-land trekkes frem. Foto: Wikipedia
I dommen fra Oslo tingrett blir stridens kjerne grundig diskutert og flere rettsavgjørelser fra andre EU- og EØS-land trekkes frem. Foto: Wikipedia

Striden har pågått i over tre år

Hansson er pensjonert forretningsadvokat med lang internasjonal erfaring. 77-åringen har blant annet innehatt ledende posisjoner i britisk bankvesen. Men han er ikke ukjent med norsk rettsvesen. Etter studietiden på tidlig 1960-tall var han dommerfullmektig i Norge før han fortsatte karrieren utenlands.

Den over tre år lange striden med Lufthansa er blitt en prinsippsak for Per Michael Hansson. Det hele startet i romjulen 2014 da han og venninnen skulle på en ukes tur til Dubai via Frankfurt. Allerede på vei til Gardermoen fikk de vite at flyet til Tyskland var forsinket og at de neppe ville rekke forbindelsen til Dubai. De ba derfor umiddelbart om å bli ombooket til et annet fly til Frankfurt. Men dette ville ikke Lufthansa. I stedet ble det en omvei via Istanbul, med et nattlig opphold på flyplassen i Tyrkia, før Hansson og venninnen til slutt kom 10 timer forsinket til Dubai.

Europeisk forbrukerhistorie

Lufthansa har hele tiden stått fast ved at forsinkelsen fra Oslo til Frankfurt skyldtes værforhold flyselskapet ikke hadde herredømme over. Men Hansson har på sin side stått fast ved at dette var informasjon flyselskapet visste i så god tid at han og venninnen kunne blitt booket om til et tidligere fly fra Gardermoen og rukket forbindelsen fra Frankfurt til Dubai med god margin.

I dommen fra Oslo tingrett blir stridens kjerne grundig diskutert og flere rettsavgjørelser fra andre EU- og EØS-land trekkes frem. Slik sett kan Hansson med sin seier i tingretten være i ferd med å skrive europeisk forbruker- og luftfartshistorie. Dommen kan nemlig tolkes som at flypassasjerer styrker sine rettigheter ved forsinkelser.

– Det tenker jeg ikke så mye på. Men det er viktig at både flypassasjerer og andre forbrukere står på sitt. Jeg syns ikke gigantselskaper som Lufthansa bare skal få ture frem overfor vanlige folk, sier Hansson.

Ødelegger sitt eget omdømme

VårtOslo har vært i kontakt med Lufthansas norske prosessfullmektige. Han henviser til flyselskapets danske advokat. VårtOslo har derfor både snakket med den danske advokaten og sendte i forrige uke en epost med spørsmål vi ønsker at Lufthansa besvarer. Den danske advokaten videreformidlet de skriftlige spørsmålene fra VårtOslo til Lufthansa. Men det tyske flyselskapet har ikke besvart noen av spørsmålene.

– Jeg skjønner meg egentlig ikke på Lufthansa. For det første mener jeg de har et omdømme å ivareta. Det bidrar de til å ødelegge hver gang jeg vinner over dem. Og jeg er den første til å fraråde folk å fly med Lufthansa. Dernest syns jeg de burde tatt hensyn til den høye alderen hos både min venninne og meg, sier 77-åringen.

Ny runde i lagmannsretten?

Lufthansa kan velge å ikke godta dommen fra tingretten og bringe den videre til Borgarting lagmannsrett. Men det er ikke gitt at lagmannsretten vil godta atter en behandling av tvisten mellom Lufthansa og Hansson. Lagmannsretten kan velge å avvise saken, dersom retten finner at dommen i tingretten har belyst saken godt nok.

– Som sagt, hvis man danser første dans og så videre. Jeg har faktisk ikke noe valg når Lufthansa har tatt dette inn i rettssystemet. Hvis jeg hadde gitt meg nå måtte jeg betale alle saksomkostningene. Det ønsker jeg selvfølgelig ikke. Så dersom Lufthansa nå vil fortsette i rettsapparatet, er jeg mer enn klar til å være med videre, sier en stridslysten 77 år gammel pensjonert advokat til VårtOslo.

VårtOslo har skriftlig også spurt Lufthansa om selskapet godtar dommen fra Oslo tingrett. Heller ikke dette spørsmålet er blitt besvart.