� En av våre medarbeidere begikk en feil da dette skjedde for nærmere tre år siden, og Lille Tøyen sykehjem er siden den gang nedlagt. Vi beklager at helsefagarbeideren opplevde dette, sier fungerende HR-direktør i sykehjemsetaten, Trine Kveim. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix
� En av våre medarbeidere begikk en feil da dette skjedde for nærmere tre år siden, og Lille Tøyen sykehjem er siden den gang nedlagt. Vi beklager at helsefagarbeideren opplevde dette, sier fungerende HR-direktør i sykehjemsetaten, Trine Kveim. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

«Anna» nektet jobb ved kommunalt sykehjem i Oslo fordi hun er mørk i huden

� Jeg ble frosset ut og diskriminert av kollegene, forteller Anna. Først etter tre år fikk vikaren ved kommunale Lille Tøyen sykehjem 80.000 kroner i erstatning, og en beklagelse fra Oslo kommune.

Publisert

Lille Tøyen sykehjem i Oslo hadde bedt bemanningsbyrået om å få en vikar med norsk morsmål. Men de godtok tilbudet om en vikar med svensk morsmål i stedet, skriver Fagbladet.

"Anna" er et fingert navn som brukes for å anonymisere kvinnen i artikkelen. Den kvinnelige helsefagarbeideren er svensk statsborger og snakker flytende svensk, men er adoptert fra et afrikansk land og mørk i huden.

Sykehjemsleder ba om etnisk norsk vikar

Fagforbundet-medlemmet ønsker at saken skal bli kjent, men vil ikke stå fram med sitt egentlige navn. Hun forteller om frykt for at dette kan ødelegge for framtidige jobber.

Det kommunale sykehjemmet Lille Tøyen er nedlagt. Men skal fra 2021 gjenåpnes som skreddersydd for demenspasienter i Oslo. Foto:Vegard Velle
Det kommunale sykehjemmet Lille Tøyen er nedlagt. Men skal fra 2021 gjenåpnes som skreddersydd for demenspasienter i Oslo. Foto:
Vegard Velle

Etter tre års kamp har Anna og Fagforbundet i Oslo fått medhold fra likestillings- og diskrimineringsombudet. I en kjennelse fra ombudet står det:

"Oslo kommune ved sykehjemsetaten har brutt diskrimineringslovens paragraf 6 om etnistitet. NN ble diskriminert da Lille Tøyen sykehjem ba bemanningsbyrået Vacant Helse AS om å erstatte henne med en etnisk norsk vikar".

Først etter kjennelsen fra diskrimineringsombudet har Anna fått erstatning og beklagelse fra Oslo kommune. Nå har kommunen gått med på å betale den svenske helsefagarbeideren 80.000 kroner i erstatning.

— Feil ble begått og vi beklager

— Ingen medarbeider skal oppleve diskriminering på vår arbeidsplass. En av våre medarbeidere begikk en feil da dette skjedde for nærmere tre år siden, og Lille Tøyen sykehjem er siden den gang nedlagt. Vi beklager at helsefagarbeideren opplevde dette. Vi har derfor akseptert ombudets uttalelse og gitt en økonomisk kompensasjon, sier fungerende HR-direktør i sykehjemsetaten, Trine Kveim til Fagbladet.

� Dette har satt dype sår i meg som person. Opplevelsene har fått meg til å kjenne meg mindre verdt som individ og frykt for at dette kan skje med meg igjen. Det var kollegene som utførte diskrimineringen, ikke brukerne, sier den svenske helsefagarbeideren Anna. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
� Dette har satt dype sår i meg som person. Opplevelsene har fått meg til å kjenne meg mindre verdt som individ og frykt for at dette kan skje med meg igjen. Det var kollegene som utførte diskrimineringen, ikke brukerne, sier den svenske helsefagarbeideren Anna. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Anna møtte på jobb en lørdag. Allerede samme dag var vikariatet slutt. Sjefen hennes ved Lille Tøyen sykehjem ville heller ha en "etnisk norsk vikar".

— Jeg kom til arbeidsplassen fylt av forventninger og gledet meg til å møte mine kollegaer og brukerne, skriver Anna i sin klage til diskrimineringsombudet.

— Jeg har aldri noen gang blitt møtt på denne måten, verken av brukere eller personale. I alle mine år i helseomsorgen i Norge, Danmark og Sverige, forteller helsefagarbeideren videre i klagen til ombudet.

Fagforbundet kritisk til kommunen

I klagesaken mot Oslo kommune og sykehjemsetaten fikk Anna hjelp fra Fagforbundet i Oslo.

— Dette skal ikke skje og denne saken opprører meg veldig. Dette er feil på så mange måter. Hun har fått beskjed om at hun har feil hudfarge av sin overordnede på sykehjemmet. Og at hun derfor ikke kan jobbe på sykehjemmet, som ber vikarbyrået om en ny person med annen hudfarge, sier Lasse Kristiansen i Fagforbundet.

Kristiansen er sterkt kritisk overfor Oslo kommune og sykehjemsetaten. Han mener saken burde vært ryddet opp i mye tidligere. Fagforbundet kontaktet Oslo kommune og Sykehjemsetaten i januar 2016 for å få en forklaring på hva som hadde skjedd. Først i desember 2018 fikk Anna beklagelsen og utbetalt erstatningen på 80.000 kroner.

— Frykter det kan skje meg igjen

Fagbladet referer brevet fra Anna til diskrimineringsombudet. Der skriver kvinnen, som ble nektet jobb ved ett av Oslo kommunes sykehjem på grunn av hudfargen, om hvordan hun har det.

— Dette har satt dype sår i meg som person. Opplevelsene har fått meg til å kjenne meg mindre verdt som individ og frykt for at dette kan skje med meg igjen. Det var kollegene som utførte diskrimineringen, ikke brukerne, skriver Anna.

Sykehjemsetaten i Oslo understreker at ingen ansatte skal diskrimineres, og påpeker at etaten er en av kommunens mest mangfoldige med svært mange medarbeidere som har minoritetsbakgrunn.

— Har ansatte fra hele verden

— Sykehjemsetaten er en stor og mangfoldig arbeidsplass med rundt 6.000 medarbeidere på de kommunale sykehjemmene i Oslo. Vi har medarbeidere med bakgrunn fra hele verden. Nærmere halvparten har innvandrerbakgrunn, sier direktør for samfunnskontakt, Henrik Mevold.

— Dessverre er det slik at medarbeidere kan gjøre feil. Lederen som håndterte denne saken har selv innvandrerbakgrunn, så dette handlet for ham kun om beboerens beste der og da, uten at han så hele bildet og konsekvensene av beslutningen han tok. Vi vil derfor understreke at det ikke var sykehjemsetatens hensikt å diskriminere arbeidstaker. Saken skyldes ubetenksomhet fra vår side.  Når dette har oppstått er det viktig at vi lærer av feilen. Vi har derfor tatt denne saken opp internt i etaten som en del av vårt forbedringsarbeid, sier Mevold.

Powered by Labrador CMS