Urs Wenk-Wolff har flere apparater som måler stråling fra elektriske apparater. Foto: Arnsten Linstad
Urs Wenk-Wolff har flere apparater som måler stråling fra elektriske apparater. Foto: Arnsten Linstad

Urs Wenk-Wolff sier nei til ny, automatisk strømmåler i hjemmet sitt. 379 oslofolk har reservert seg av frykt for el-stråling

En stor gruppe oslofolk frykter stråling fra de nye strømmålerne. Andre mener målerne overvåker privatlivene deres.

Publisert Sist oppdatert

De nye målerne sender automatisk folks strømforbruk til nettselskapene som leverer elektrisitet. Men Urs Wenk-Wolff og 379 strømabonnenter i Oslo, som har el-overfølsomhet, frykter stråling og har fått lege- eller psykologerklæring som gjør at de slipper å få de nye målerne installert. I hvert fall foreløpig.

I hele landet har totalt 757 abonnenter gjort det samme.

Norges vassdrags- og energidirektorat har pålagt nettselskapene å ikke installere målere med sender hos kunder som får en erklæring på at de enten har helseplager av el-stråling eller frykter å få slike plager.

El-stråling gir trykk i hodet og dårlig søvn

Urs Wenk-Wolff er fiolinmaker på Frogner i Oslo. Han reserverer seg mot måler med sender etter at han i mange år har vært plaget av el-stråling fra lamper, ledninger, mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr.

– Jeg mister all energi av el-stråling. Jeg blir treg i tankene og får et trykk i hodet. Det eneste som hjelper da er å gjøre helt enkle ting. Det gikk noen år før jeg skjønte at det var elektronisk stråling og støy som var årsaken til helseplagene. Jeg fjernet i første omgang elektriske apparater, som lamper og ledninger fra nattbordet ved sengen og fikk umiddelbart bedre søvn. Og ble med det også mer opplagt og konsentrert, forteller Wenk-Wolff til VårtOslo.

Anerkjenner ikke el-overfølsomhet som diagnose

Wenk-Wolff er en av flere tusen el-overfølsomme nordmenn. Det vil si at de i forskjellig grad opplever helseplager av stråling fra elektriske kilder. Men hverken norsk helsevesen, kreftregisteret eller Statens strålevern anerkjenner el-overfølsomhet som en diagnose.

Urs Wenk-Wolff bor og jobber i sin hyggelige, klassiske Frogner-leilighet, full av grønne planter, med høye vinduer som gir mye lys. Her reparerer, vedlikeholder og bygger han fioliner. Som fiolinmaker i vinterlandet Norge, er han selvfølgelig helt avhengig av kunstig, elektrisk lys, særlig i den mørke årstiden. Wenk-Wolff har også mobiltelefon og PC for å holde kontakt med både oppdragsgivere og venner. Men han tar sine forholdsregler.

Gamle bankbokser og strålehette med sølv

Bak gamle bankbokser av metall, som står på gulvet, oppbevarer fiolinmakeren både mobilen og router til PCen. Boksene forhindrer ganske effektivt stråling, forteller han, mens han bruker et måleapparat som ganske riktig viser minimal elektrisk stråling på utsiden av "muren" han har satt opp rundt mobilen.

Gamle bankbokser i metall står rundt router`en og mobilen for å redusere stråling. Foto: Arnsten Linstad
Gamle bankbokser i metall står rundt router`en og mobilen for å redusere stråling. Foto: Arnsten Linstad

– Jeg snakker kun i fasttelefon. Mobilen min er koblet over router, som via blåtann er koblet til fasttelefonen. Når jeg er ute av huset, har jeg nesten aldri med meg smarttelefon. Smarttelefoner avgir alt for mye stråling. Jeg har i blant en gammeldags mobil. Da bruker jeg trådløst headset, fordi ledninger avgir for mye el-stråling, forklarer Wenk-Wolff.

– Og så bruker jeg denne strålingshetten av bomull, med innvevd sølvtråd, som beskyttelse. Men ikke ta bilde av meg! Jeg ser jo helt latterlig ut, ler fiolinmakeren når VårtOslo løfter kameraet og knipser i vei idet han ifører seg en hvit hette, mens han sjekker mobilen for tekstmeldinger.

Etter litt parlamentering godtar Wenk-Wolff fotograferingen. Han forteller at det ofte er vanskelig å forklare folk at han er overfølsom for elektrisk stråling.

- Jeg ser sikkert latterlig ut, men hetten beskytter mot stråling, sier Urs Wenk-Wolff. Foto: Arnsten Linstad
- Jeg ser sikkert latterlig ut, men hetten beskytter mot stråling, sier Urs Wenk-Wolff. Foto: Arnsten Linstad

— El-overfølsomhet er som allergi

– Folk flest sier ikke noe. Vi lever tross alt i Norge. Men de gir inntrykk av at de syns jeg er rar. Derfor er det viktig at folk forstår at dette egentlig er som en form for allergi. Vi er alle forskjellige og reagerer på ulike ting. Jeg er følsom for el-stråling. Utover det er jeg et helt normalt, tenkende menneske, sier fiolinmakeren.

Det er Hafslund Nett som installerer de nye målerne i Oslo, Akershus og store deler av Østlandet. Per i dag er 450.000 nye målere av typen AMS allerede på plass hos abonnenter i stor-Oslo. Men til sammen skal Hafslund Nett installere 710.000 målere med sender på Østlandet.

Mange sier nei uten legeerkæring

– Vi er pålagt av Norges vassdrags- og energidirektorat å installere de nye målerne. Men vi har respekt for kundene våre og diskuterer selvfølgelig ikke med dem. Dersom en erklæring fra lege eller psykolog fremlegges, slipper abonnentene å få en sender på målerne. Så langt har 757 kunder reservert seg. Vi installerer målerne hos dem, men demonterer senderen. Så leses strømmen av på samme måte som tidligere hos disse kundene, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

- De nye strømmålerne sender forbruket automatisk til oss og gir kunden nøyaktig faktura, sier informasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett. Foto: Arnsten Linstad
- De nye strømmålerne sender forbruket automatisk til oss og gir kunden nøyaktig faktura, sier informasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett. Foto: Arnsten Linstad

– Men vi har et problem med alle de som ikke har erklæring fra psykolog eller lege. En omtrentlig like stor gruppe, som ikke har en slik erklæring, nekter oss adgang til boligen for å installere nye målere. Derfor er vi nå i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat om hvordan dette skal løses.

Mye mindre stråling enn fra mobil

– Men hvorfor er det så viktig å få installert disse målerne med sendere?

– De nye målerne med sender gjør strømavlesningen automatisk og mye mer presis. Kundene får en helt nøyaktig faktura på hvor mye strøm de har brukt. Det igjen reduserer kostnader for nettselskapene, som er pålagt av statlige myndigheter å ha et pålitelig, robust strømnett til alle kunder. Kostnadene som reduseres kan brukes til forbedring og vedlikehold av nettet, forklarer Schau.

– Men de som reserverer seg mot målerne med sender gjør det av frykt for økt el-stråling i boligen. Er dette farlig?

– Som nevnt ønsker ikke vi å diskutere med kunder. Hafslund er nødt til å forholde seg til det vi er pålagt. Men sendestyrken på AMS-målerne er fra 0,2 prosent til 2 prosent av de grenseverdiene satt av Statens strålevern. Det betyr at strålingen fra strømmålerne kun er en brøkdel av strålingen fra for eksempel en mobiltelefon. Hafslund Nett har ikke kompetanse til å mene annet enn at vi forholder oss til hva Statens strålevern setter som grense. Og målerne våre er godt innenfor det som defineres som trygt, sier Schau.

Ikke Hafslund Nett som bestemmer strømpris

– Men det er ikke bare el-overfølsomme som er skeptiske til målerne. Andre påstår det blir økt overvåkning og at dette vil gi økte strømpriser. Hva sier dere til slike påstander?

– For det første vil ikke Hafslund overvåke kundene våre. Vi kan ikke se eller måle om du bruker komfyren, dusjer eller har panelovnene på for fullt. Vi kan kun se og måle selve strømforbruket. Det er jo slik vi kan sørge for at du får en riktig faktura. For det andre er det er viktig for nettselskapene på, for eksempel en iskald januarmorgen, å kjenne til det totale strømforbruket. Det gir oss kunnskap om belastningen på strømnettet og gjør oss i stand til å ruste opp og bygge ut nettet, slik at nordmenn er sikret en trygg strømforsyning.

Nye AMS-strømmålere sender automatisk abonnentens el-forbruket til nettselskapet. Foto: Arnsten Linstad
Nye AMS-strømmålere sender automatisk abonnentens el-forbruket til nettselskapet. Foto: Arnsten Linstad

– Når det gjelder strømprisene er det viktig at folk forstår at Hafslund Nett ikke produserer strøm. Vi leverer strøm. Vi er en distributør der myndighetene faktisk setter et tak på hva inntekten vår fra nettleie skal være. Prisene våre er lovregulert. Det er strømprodusentene som må svare for strømprisen, opplyser Schau.

Merk: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at 757 strømkunder i Oslo har reservert seg mot de nye strømmålerne. Etter at saken ble publisert fikk vi vite at antallet strømkunder i Oslo som har reservert seg er 379, ikke 757. I hele Norge har 757 kunder reservert seg. Dette har vi rettet på i saken.