I 2011 var Heidi Sørensen statssekretær for SV. I samme tidsperiode hadde partifellen Silje Schei Tveitdal sentrale verv i partiet. Nå kritiseres den tidligere SV-toppen for at etaten hun leder i Oslo kommune har brukt 30 millioner kroner på PR-råd fra selskap der partifellen Schei Tveitdal er involvert. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
I 2011 var Heidi Sørensen statssekretær for SV. I samme tidsperiode hadde partifellen Silje Schei Tveitdal sentrale verv i partiet. Nå kritiseres den tidligere SV-toppen for at etaten hun leder i Oslo kommune har brukt 30 millioner kroner på PR-råd fra selskap der partifellen Schei Tveitdal er involvert. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Oslos klimadirektør og tidligere SV-topp, Heidi Sørensen, brukte millioner på PR-råd fra selskap der partifelle var konsulent

Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Ap/SV/MDG-byrådets miljøpolitikk, og ledes av tidligere SV-topp Heidi Sørensen. Nå har etaten brukte millioner på PR-råd fra Redink og Footprint.

Publisert

En av nøkkelpersonene hos leverandørene er rådgiver og partner Silje Schei Tveitdal, som var partisekretær i SV mens Heidi Sørensen satt på Stortinget for samme parti, skriver Nettavisen.

Selskapene Redink og Footprint står blant annet bak PR- og kommunikasjonsarbeid i forbindelse med prestisjeprosjektet Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019.

Timepris på 1.200 kroner

Overordnet prestisjeprosjektet som miljøhovedstad står klimaetaten der tidligere SV-topp Heidi Sørensen tiltrådte som direktør i 2017. Ett og et halvt år etter at det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet hadde satt i gang sin ambisiøse miljøsatsing.

For å markere Oslo som miljøhovedstad i Europa, har byrådet markedsført byens klimaambisjoner. For å gjennomføre dette, inngikk kommunen en avtale med PR-selskapet Redink, skriver Nettavisen.

Schei Tveitdal var riktignok ikke ansatt i selskapet, men VårtOslo får bekreftet fra både Redink og kommunen at den tidligere partisekretæren ble brukt som konsulent gjennom underleverandøren Footprint.

Silje Schei Tveitdal (til h.) og Jan Olav Andersen deltar på SVs landsmøte i 2011. Nå er Tveitdal PR-rådgiver for klimaetaten i Oslo kommune, som ledes av tidligere SV-topp Heidi Sørensen. Foto: Erlend Aas / SCANPIX
Silje Schei Tveitdal (til h.) og Jan Olav Andersen deltar på SVs landsmøte i 2011. Nå er Tveitdal PR-rådgiver for klimaetaten i Oslo kommune, som ledes av tidligere SV-topp Heidi Sørensen. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Ifølge Nettavisen skal Heidi Sørensens tidligere partifelle fra SV, Schei Tveitdal, ha fakturert 1.200 kroner i timen for å gi klimaråd til kommunen via PR-byrået hun jobbet for.

— Dette er oppsiktsvekkende. Nok en sak med alt for tette bånd. Det er åpenbart at noen andre burde vurdert etatens habilitet i denne saken, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud til VårtOslo.

Rødt og borgerlige med kutt

For en og en halv uke siden behandlet Oslo bystyre det rødgrønne byrådets forslag til revidert budsjett for kommunen. I debatten gikk Rødt og Evenrud ut med knallhard kritikk av Ap/SV/MDG-byrådets bruk av konsulenttjenester.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under åpningen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i januar i år. Foto: Arnsten Linstad
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under åpningen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i januar i år. Foto: Arnsten Linstad

I tillegg fikk Rødt med seg de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF til å kutte kraftig i prestisjeprosjektet Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019. Rødt og de borgerlige partiene kappet miljøhovedstad-satsingen med 25 millioner kroner. Til stor irritasjon og ergrelse for de rødgrønne byrådspartiene.

— Det er dramatisk for organisasjonen som jobber med Oslo som europeisk miljøhovedstad, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VårtOslo under bystyremøtet da kuttet ble vedtatt.

Også SV, klimadirektør Heidi Sørensen og PR-rådgiver Silje Schei Tveitdals gamle parti, var opprørt over kuttet til miljøhovedstaden.

— Svimlende PR-beløp

— Et kutt på 25 millioner i miljøhovedstaden, midt i gjennomføringen, er helt useriøst. Aktiviteter er planlagt, avtaler inngått og folk ansatt. Vi må huske at formålet med markeringen er å styrke innsatsen mot klimakrisen, sa SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvold til VårtOslo.

Men Rødt begrunner kuttforslaget, som de fikk flertall for, med blant annet at kommunen bruker enorme summer på konsulenttjenester. Som for eksempel i forbindelse med miljøhovedstadåret.

— De svimlende beløpene til blant annet PR og kommunikasjon i kommunen var årsaken til at Rødt nettopp kuttet 25 millioner til markeringa miljøhovedstadåret, sier Rødts Eivor Evenrud.

Sørensen beklager avtalen

Heidi Sørensen var ikke tiltrådt som klimadirektør i Oslo da den opprinnelige avtalen med Redink ble inngått i 2015. Men iløpet av de tre påfølgende årene vokste summen klimaetaten brukte, og var i 2018 kommet opp i 30 millioner kroner.

Heidi Sørensen avviser overfor bladet Kampanje at loven om offentlige anskaffelser er blitt brutt. Men erkjenner at avtalene med Redink og Footprint burde vært bedre vurdert da kommunen nyutlyste anbud i 2018.

— Vi vurderte det ikke slik. Vår vurdering var gjort i god tro, men vi ser i ettertid at det ville ha vært en bedre vurdering om det ble lyst ut nye anbud i 2018, sier Sørensen til fagbladet Kampanje som først omtalte utlysningen av den nye avtalen.

Etter at overforbruket ble avdekket har Klimaetaten stoppet avtalen og lyst ut en ny avtale.

– Jeg har beklaget vurderingen vi gjorde da avtalen med Redink ble fornyet i 2018. I ettertid ser jeg at dette var en dårlig vurdering og at vi allerede da burde ha utlyst nye anbud, sier Heidi Sørensen til Nettavisen Økonomi.

Tidligere SV-topp underleverandør

I en epost til VårtOslo presiserer Redink at den tidligere SV-partisekretæren, nå  PR-rådgiver, Silje Schei Tveitdal er tilknyttet selskapet som en underleverandør.

—  Silje Schei Tveitdal har aldri jobbet i Redink, så når Nettavisen kobler «30 millioner» og Tveitdal, blir det helt feil. Footprint har kun levert på en femtedel av avtalen (cirka seks milloner kroner), og her har Tveitdal vært en av flere konsulenter i Footprint, skriver avdelingsdirektør Birger Baug.

— I konkurranse med rundt 10 andre byråer, vant Redink sommeren 2016 en avtale om kommunikasjonstjenester med det midlertidige sekretariatet, som litt senere ble Klimaetaten. Avtalen dreide seg først og fremst om innholdsproduksjon, men for at vi skulle klare å levere på alle tjenester som ble etterspurt, måtte vi teame opp med to underleverandører, blant annet Footprint på PR-tjenester, skriver Baug.

— Sa opp avtalen med oss i mars 2019

— Avtalen gikk over 2+2 år (noe som som regel er standard for slike avtaler), det vil si at avtalen varer i to år, og så har oppdragsgiver anledning til å utløse opsjon på ytterligere to års samarbeid. På nyåret 2017 ble Heidi Sørensen etatssjef. Hun hadde altså overhodet ingenting med den opprinnelige avtalen å gjøre.

— Opsjonen ble utløst sommeren 2018 og det er her feilen Heidi Sørensen har snakket om. Siden omfanget av avtalen var blitt større enn opprinnelig antydet, burde avtalen ha vært utlyst på ny. Så snart Klimaetaten ble klar over dette (mars 2019), sa de opp avtalen med Redink og utlyste nytt anbud, skriver Birger Baug i en epost til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS