Eirik Lae Solberg (H) avviser at det avgåtte borgerlige byrådet har skyld i blant annet det 22 år gamle, usikrede datasystemet hos Oslo legevakt. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: NHD-INFO
Eirik Lae Solberg (H) avviser at det avgåtte borgerlige byrådet har skyld i blant annet det 22 år gamle, usikrede datasystemet hos Oslo legevakt. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: NHD-INFO

Politisk strid om hvem som har ansvar for legevaktens 22 år gamle utdaterte datasystem

Publisert Sist oppdatert
Pasientjournalene som lå åpne i et 22 år gammelt, utdatert datasystem hos legevakten i Oslo skyldes arven fra det avgåtte borgerlige byrådet, mener finansbyråd Robert Steen (Ap). - En uforståelig påstand, sier forgjengeren Eirik Lae Solberg fra Høyre.

VårtOslo har i flere nyhetssaker avdekket svak og dårlig datasikkerhet i både helsevesenet og barnevernet. En ny rapport fra kommunerevisjonen viser at pasientjournaler med sensitive personopplysninger lå åpne på legevaktens terminaler, fordi det tok for lang tid for ansatte å logge seg ut og inn av det 22 år gamle systemet Profdoc Vision.

Pasientjournaler ved Legevakten både i Storgata og gamle Aker sykehus er for dårlig sikret, viser rapport fra kommunerevisjonen. Foto: Arnsten Linstad
Pasientjournaler ved Legevakten både i Storgata og gamle Aker sykehus er for dårlig sikret, viser rapport fra kommunerevisjonen. Foto: Arnsten Linstad
Robert Steen (Ap), byråd for finans.
Robert Steen (Ap), byråd for finans.

— Datasikkerhet og personvern er et område vi har "arvet" fra det avgåtte Høyre/V/KrF-byrådet, og som ikke er optimalt. Men det rødgrønne byrådet har i 2017 satt av 15 millioner kroner ekstra til informasjonssikkerhet, sier finansbyråd Robert Steen.

— Stans skittkasting og skaff legevakten nytt datasystem!

— Jeg synes Robert Steen og det rødgrønne byrådet burde konsentrere seg om å skaffe Legevakten et tryggere og bedre datasystem fremfor å skylde på det forrige byrådet, sier Eirik Lae Solberg, som nå er Høyres gruppeleder i bystyret.
Den tidligere finansbyråden påpeker at Høyre og de andre borgerlige partiene satte av 650 millioner kroner til investeringer i nye datasystemer og digitalisering, som skulle brukes fra fra årene 2016 til 2019.
— Når kommunerevisjonen avdekker at helseetaten og legevakten har et utdatert journalsystem som må byttes ut, må det rødgrønne byrådet skjønne alvoret i saken. Legevakten må selvfølgelig få et tryggere datasystem så raskt det lar seg gjøre, sier Lae Solberg.

Ansetter ni eksperter på datasikkerhet

Finansbyråd Robert Steen og det rødgrønne byrådet har styrket kommunens generelle arbeid med data- og informasjonssikkerhet i 2017 med 15 millioner kroner og ni hele stillinger viet til denne problemstillingen.

- Vi er opptatt av at sensitiv informasjon om Oslos innbyggere forvaltes på en skikkelig og trygg måte. Derfor fortsettes arbeidet med å sikre og forbedre alle kommunens datasystemer, sier Steen til VårtOslo.

Kan ikke vente på staten

En av årsakene som nevnes av flere når VårtOslo spør om hvorfor helseetaten og legevakten i Oslo har så gamle journalsystemer, er at kommunen ville vente på at staten ble ferdig med prosjektet "En innbygger - en journal". 
 
- Byrådsavdelingen for helse, eldre og sosiale tjenester har bedt Helseetaten om å planlegge utskifting av Profdoc Vision. Normalt vil en slik prosess med anskaffelse, tilpasning, utprøving og implementering ta to-tre år, sier kommunaldirektør Endre Sandvik.