Dagens skolegård på Bolteløkka sett fra Bolteløkka Allé. Bystyret vedtar trolig i neste møte å innlemme alleén og nabotomta i Eugenies gate 12 i skolegården. Foto: Arnsten Linstad
Dagens skolegård på Bolteløkka sett fra Bolteløkka Allé. Bystyret vedtar trolig i neste møte å innlemme alleén og nabotomta i Eugenies gate 12 i skolegården. Foto: Arnsten Linstad

Dyrt for kommunen å utvide Bolteløkka skolegård. — Prisen for nabotomta er 100 millioner, sier eieren

� Eugenies gate 12 er en fantastisk tomt for boliger. Men uegnet som skolegård, mener eiendomsutvikler. Men når Oslos politikere vedtar utvidelse av Bolteløkka skolegård, kan det bli en svært kostbar affære for kommunen.

Publisert

— Vi har investert enorme summer og jobbet i tre år med et boligprosjekt i Eugenies gate 12 og tomta ved siden av. Så, helt plutselig, uten at noen fra kommunen tok kontakt med oss, får vi vite at flertallet av politikerne i Oslo bystyre støtter bydelsutvalget og innbyggerinitiativet om å innlemme Eugenies gate 12 og nabotomta i en utvidelse av skolegården ved Bolteløkka, sier daglig leder Rune Gjendemsjø i selskapet E12 Eiendom AS.

Sist uke utsatte bystyret saken om å utvide Bolteløkka skolegård. Men det er helt klart flertall for å gjennomføre utvidelsen. Spørsmålet er bare hvordan kommunen skal erhverve de to privateide tomtene vis-avis Bolteløkka skole.

Kommunen hemmeligholder summer

På de to tomtene har Rune Gjendemsjø og selskapet E12 AS planlagt å bygge leiligheter i et nybygg, og rehabiltere . Men det arbeidet er nå helt stanset opp i påvente av hva Oslos politikere beslutter.

— Det er forferdelig synd dersom vi ikke får utnyttet tomta til boliger. Det er en fantastisk tomt og vi har en utrolig dyktig arkitekt som har tegnet et flott bygg med nydelige leiligheter, sier Gjendemsjø til VårtOslo.

� Vår pris for Eugenies gate 12 og nabotomta er 100 millioner kroner. Det er vurderingen fra Eiendomsmegler 1, sier daglig leder Rune Gjendemsjø i E12. Foto: Privat
� Vår pris for Eugenies gate 12 og nabotomta er 100 millioner kroner. Det er vurderingen fra Eiendomsmegler 1, sier daglig leder Rune Gjendemsjø i E12. Foto: Privat

I alle offentlige dokumenter er prisen Oslo kommune mener det er realistisk å betale for å skaffe seg tomta hemmeligholdt og sladdet. Men Gjendemsjø er tydelig på at hans selskap ikke kan akseptere å tape penger.

— Prisen vår er 100 millioner kroner. Det er den vurderingen Eiendomsmegler 1 har gjort ut fra en ferdig utviklet tomt med de leilighetene vi hadde tenkt å bygge, sier Gjendemsjø.

— Risikerer årevis i retten

— Men flere politikere tar til orde for en omregulering av tomta fra boligformål til skolegård, og slik få til en ekspropriering. Vil da prisen være den samme?

— Enkelte politikere gir uttrykk for at en ekspropriering vil senke prisen. Men det er helt feil. Da risikerer kommunen flere langvarige, årelange runder i rettssystemet og ender likevel opp med å måtte betale den samme summen. Så vidt vi vet, har også kommuneadvokaten gitt uttrykk for, overfor byrådet, at ekspropriasjon ikke nødvendigvis blir billigere for kommunen, sier Rune Gjendemsjø.

— Men dette er vel en sum som dere må forhandle med kommunen om?

— Vi er veldig overrasket over prosessen her. Ingen i Oslo kommune har tatt kontakt med oss. Men plutselig får vi vite at vårt boligprosjekt planlegges stanset. Uten at noen har sagt ett ord til oss.

Slik ser det planlagte eiendomsprosjektet i Eugenies gate 12 på Bolteløkka ut. Men nå blir tomta etter alle solemerker i stedet skolegård for ungene ved Bolteløkka skole. Illustrasjon: Eiendomsegler 1
Slik ser det planlagte eiendomsprosjektet i Eugenies gate 12 på Bolteløkka ut. Men nå blir tomta etter alle solemerker i stedet skolegård for ungene ved Bolteløkka skole. Illustrasjon: Eiendomsegler 1

— Dette er useriøst og ikke slik ting skal fungere i et demokrati. Jeg håper byrådet gjør det eneste fornuftige nå. Og det er å søke dialog med oss umiddelbart slik at vi kan komme raskt til enighet, sier Gjendemsjø.

— Vår tomt uegnet som skolegård

I september sendte kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) et brev til utdanningskomitéen i bystyret. Der skrev Thorkildsen at byrådet støtter innbyggerinitiativet fra foreldrene ved Bolteløkka skole. Men holder de økonomiske kortene tett til brystet:

«Av hensyn til kommunens posisjon ved eventuelle kjøpsforhandlinger har jeg valgt å sladde de delene av materialet som går på eiendommens økonomiske verdi. Av samme årsak har jeg heller ikke vedlagt verdivurderingen utarbeidet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Utdanningsetaten påpeker i sin utredning på at Bolteløkka skoles uteareal er svært knapt, og at den aktuelle tomten kan egne seg til skole/aktivitetspark for skolen og nærområdet med funksjoner som for eksempel klatreanlegg, parkour, skating osv.»

Bak trærne skimtes Bolteløkka skole og skolegården. Denne tomta krever nå utbygger 100 millioner kroner for. Det er verdien Eiendomsmegler1 mener eiendommen ville hatt hvis den var ferdig utbygget Foto: Arnsten Linstad
Bak trærne skimtes Bolteløkka skole og skolegården. Denne tomta krever nå utbygger 100 millioner kroner for. Det er verdien Eiendomsmegler1 mener eiendommen ville hatt hvis den var ferdig utbygget Foto: Arnsten Linstad

— Vi har som sagt investert store beløp, og så, helt uten forvarsel, skal kommunen plutselig bare ta tomta. Det kan vi ikke akseptere. Vi mener også at vår tomt er uegnet som skolegård, men skjønner jo at et flertall av bystyrerepresentantene i Oslo ikke er enig med oss. Men da bør byrådet snarest komme oss i møte, slik at alle parter kan få en avklaring, avslutter Gjendemsjø.

Kamp for større skolegård flere steder

Da VårtOslo i september kunne fortelle at bystyreflertallet kom til å gå inn for å utvide Bolteløkka skolegård med nabotomta som er regulert for boligformål, var det en stor seier for FAU ved skolen. De har slåss for utvidelse og står bak innbyggerforslaget som i neste bystyremøte i hovedsak vil bli vedtatt.

— Få mente det var mulig å gjennomslag i denne saken. Fra politisk hold har vi hele veien blitt møtt med respekt og forståelse for barnas behov. Bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen har vært en viktig støttespiller, og ga tro på at også politikerne i rådhuset kunne overbevises. Så langt har vi bare positive erfaringer, sa FAU-leder ved Bolteløkka skole, Magnus Buflod.

Bolteløkka-foreldre ventet spent i pausen under forsommerens møte i St. Hanshaugen bydelsutvalg. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad
Bolteløkka-foreldre ventet spent i pausen under forsommerens møte i St. Hanshaugen bydelsutvalg. Fra venstre; Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Kampen for større skolegårder pågår ved flere av skolene i Oslos indre bydeler. Et svært vellykket eksempel på hvordan foreldre og barn kan vinne frem, er Lakkegata skole som VårtOslo har omtalt tidligere. Der er skolegården blitt tredoblet takket være foreldrenes innsats.

— Det gjenstår mye fra nå til en ferdig utvidet skolegård ved Bolteløkka er på plass. Når vi går videre med planleggingen er det naturlig å samarbeide med andre foreldre som har lykkes og er villig til å dele sine erfaringer. Lakkegata skole og foreldrene der er et godt eksempel på begge deler. Skal vi få til en god skole for barna i Oslo sentrum, må vi jobbe sammen slik at bybarnas behov blir ivaretatt, sa Buflod til VårtOslo i september.

Powered by Labrador CMS