Iløpet av høsten skal Circ ta i bruk varesykler for å samle inn elsparkesykler. Her er en tilsvarende doning i aksjon i Stockholm. Foto: Circ
Iløpet av høsten skal Circ ta i bruk varesykler for å samle inn elsparkesykler. Her er en tilsvarende doning i aksjon i Stockholm. Foto: Circ

Circ bytter ut varebil med lastesykkel. Vil ha miljøvennlig innsamling av elsparkesykler

En ny TØI-rapport slår fast at elsparkesykler ikke er miljøvennlige så lenge utleierne bruker bil til innsamling. Nå tar ett av selskapene i Oslo grep og skifter fra varebil til lastesykkel.

Publisert

— Hele tanken med mikromobilitet er å tilby et trygt og miljøvennlig alternativ til å kjøre bil, som er en av de transportformene som slipper ut mest CO2 i byene, sier Emil Åkesson, nordisk sjef for Circ.

Circ er et av selskapene som leier ut elsparkesykler i Oslo. I Stockholm har Circ allerede startet innsamling av elsparkesykler med varesykkel fremfor å bruke bil. Iløpet av høsten står også Oslo for tur.

— Unødvendig miljøbelastning

— Tradisjonelle forurensende varebiler er en unødvendig belastning for miljøet, og vi har derfor bestemt oss for at elektriske fraktsykler skal erstatte så mange varebiler som mulig i driften av Circs aktivitet i Norden, sier Emil Åkesson i en pressemelding.

Elsparkesykkel-utleier Circ satser grønt i Oslo. � Hele tanken med mikromobilitet er å tilby et trygt og miljøvennlig alternativ til å kjøre bil, sier Circ-sjef i Norden, Emil Åkesson. Foto: Circ
Elsparkesykkel-utleier Circ satser grønt i Oslo. � Hele tanken med mikromobilitet er å tilby et trygt og miljøvennlig alternativ til å kjøre bil, sier Circ-sjef i Norden, Emil Åkesson. Foto: Circ

I flere forskningsrapporter og undersøkelser er det satt spørsmålstegn ved miljøvennligheten ved elsparkesykler i europeiske byer. Sist ut var en TØI-rapport fra Oslo sentrum der forskerne mener elsparkesykler har flere positive sider ved at de bedrer fremkommeligheten i byen. Men det ble satt spørsmålstegn ved om de populære doningene var miljøvennlige all den tid varebilene som samler inn elsparkesykler slipper ut avgasser.

Grønn sertifisering

Men selskapet Circ sier nå de går enda lenger. De siste ukene har selskapet innført sertifisert grønn energi, og dermed blitt CO2-nøytrale. I tillegg samarbeider de med gjenvinningsselskapet Franzefoss om håndtering av avfalls- og batterihåndtering, som har redusert CO2-fotavtrykket for alle Circs aktiviteter i Norge ytterligere.

— I Circ er det ikke bare miljøvennlige el-sparkesykler, og pedaldrevne fraktsykler som sikrer bærekraften. Hele verdikjeden og driften lokalt er gjort så energieffektiv som mulig. Vi kan skryte av den beste levetiden på markedet for våre sykler. Vi har også investert i grønn energi for våre lagre, sier Åkesson.

Powered by Labrador CMS