Tusenvis har samlet seg flere ganger utenfor både Oslos rådhus og Stortinget for å protestere mot bomstasjoner. Foto: Cecilie Lyngby/Ja til miljø, nei til økte bompenger
Tusenvis har samlet seg flere ganger utenfor både Oslos rådhus og Stortinget for å protestere mot bomstasjoner. Foto: Cecilie Lyngby/Ja til miljø, nei til økte bompenger

Oslos politikere avviser den sjette bomprotesten på ett og et halvt år

Motstanderne mot bomringene i Oslo møter stengte dører hos byens politikere. På ett og et halvt år har fem innbyggerforslag mot økte takster og nye bommer enten blitt avvist eller nedstemt. Nå avvises høyst sannsynlig det sjette forslaget også.

Publisert

— Utsett de 53 nye, planlagte bomstasjone som settes i drift i Oslo i mars neste år, foreslår Cecilie Lyngby og aksjonistene i Ja til miljø, nei til økte bompenger.

Utsettelsen av den nye, indre bomringen bør vare frem til 2021, står det i innbyggerforslaget som bystyrets "presidentskap", forretningsutvalget, behandler mandag ettermiddag.

Men for sjette gang på ett og et halvt år vil et forslag mot bomringene enten bli avvist og ikke realitetsbehandlet av bystyret, eller det blir nedstemt mot Frps stemmer. Oslos bystyrepolitikere er, med unntak av Frps fire bystyremdlemmer, enige om både eksisterende bomringer og de 53 nye bomstasjonene i en indre ring fra og med mars neste år.

— Rammer folk med dårlig råd

— Jeg er forberedt på at også denne gangen blir vårt innbyggerforslag avvist. Men det er jo litt rart når så mange av oss i denne byen mener prisen i bomringen er blitt alt for høy i løpet av alt for kort tid, sier Cecilie Lyngby til VårtOslo.

— Men tror du virkelig at dere noen gang vil bli kvitt bomringene rundt Oslo?

— Nei, nei, nei. Jeg er realist. Men dette innbyggerforslaget, som forretningsutvalget med stor sannsynlighet anbefaler at bystyret avviser, er jo ikke et slikt forslag. Vi ønsker kun at innføringen av 53 nye bomstasjoner utsettes til 2021 slik at folk får bedre tid på seg. Nå er prisene økt kraftig i de eksisterende bomringene, og så skal vi få dette på toppen. Husk at det er vanlige folk uten masse penger som rammes, sier Lyngby.

Cecilie Lyngby foran Stortinget i fjor da det ble demonstrert for en folkeavstemning om bompenger i Oslo. Foto: Arkiv
Cecilie Lyngby foran Stortinget i fjor da det ble demonstrert for en folkeavstemning om bompenger i Oslo. Foto: Arkiv

— De med god råd kjøper seg bare en el-bil, så kjører de bensin- eller diesel-SUV til hytta. Men slike som meg, som er avhengig av å kjøre bil for å komme til og fra jobben, må ut med opp mot 30.000 kroner årlig allerede i dag dersom bomringen passeres i rushtiden. Nå skal det bli enda dyrere fra mars av, sier Lyngby.

En sak kan kun fremmes en gang

— 53 prosent av Oslos beboere er enslige. Det sier seg selv at mange rett og slett ikke har råd til denne økningen nå. Derfor ber vi bystyret om at folk får bedre tid på seg. Selv har jeg solgt min bensinbil og kjøpt en elbil. Jeg hadde ikke noe valg. Men det er ikke gjort i en fei for alle å klare det. Derfor mener vi at de nye bomstasjonene må utsettes til 2021. Vi er jo alle for bedre miljø og renere luft. Men alle prisøkningene i bomringene gjør det alt for dyrt og vanskelig for vanlige folk, sier Lyngby.

Men forslaget om en utsettelse av de 53 nye bomringene blir neppe hørt av flertallet i forretningsutvalget mandag eller i Oslo bystyre. Reglementet er nemlig slik at samme forslag, eller forslag med lignende intensjon, ikke kan fremmes mer enn en gang i samme bystyreperiode. I innstillingen til forretningsutvalget skriver direktøren for bystyrets sekreteriat, Lars Arne Ryssdal:

"Forslaget av 11.09.2018 gjelder et krav om utsettelse av 53 bomringer rundt og i Oslo til 2021. Kravet om utsettelse har ikke konkret vært fremmet tidligere, men intensjonen i forslaget kan sies å være dekket av tidligere nevnte forslag. Direktørens vurdering er derfor at forslaget må anses å ha samme innhold som tidligere forslag og dermed avvises."

— Forstår frustrasjonen

— Det er grunnleggende positivt at folk engasjerer seg og fremmer innbyggerforslag for bystyret. Og det er ekstremt viktig at vi som er politikere gir alle forslag en grundig og skikkelig behandling, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

� Det er viktig at innbyggerforslag blir behandlet seriøst. Høyre tar stilling til dette forslaget når forretningsutvalget møtes, sier Eirik Lae Solberg (H). Foto: Kyrre Songstad Seim
� Det er viktig at innbyggerforslag blir behandlet seriøst. Høyre tar stilling til dette forslaget når forretningsutvalget møtes, sier Eirik Lae Solberg (H). Foto: Kyrre Songstad Seim

— Men vil Høyre gå inn for at dette forslaget om en utsettelse av de nye bomstasjonene realitetsbehandles, eller vil dere stemme i tråd med innstillingen fra direktøren i bystyrets sekreteriat?

— Når det gjelder akkurat dette konkrete forslaget vil vi ta stilling til dette når forretningsutvalget behandler saken mandag. Men det er viktig å presisere at reglementet er utformet slik at de samme sakene ikke skal kunne fremmes på nytt og på nytt i samme bystyreperiode. Samtidig forstår jeg selvfølgelig at det er frustrende å bli avvist flere ganger, sier Eirik Lae Solberg.

Snart 50.000 Facebook-medlemmer

Mens flertallet av Oslos politikere nå høyst sannsynlig avviser atter en ny bomprotest, vokser antallet medlemmer i Facebook-gruppen til organisasjonen Ja til miljø, nei til økte bompenger.

— Søndag ettermiddag hadde vi mer enn 48.600 medlemmer i Facebook-gruppen vår. Og det er flere som venter på å bli godkjent som medlemmer. Men vi som administrerer Fb-siden er nøye med at de som vil være medlemmer følger reglene våre mot netthets og sjikane. Vi vil ikke ha det på våre Facebook-sider, sier Cecilie Lyngby.

Bilister har kreative måter å protestere på. Foto: Ja til miljø, nei til økte bompenger
Bilister har kreative måter å protestere på. Foto: Ja til miljø, nei til økte bompenger

I forrige uke beslagla politiet Lyngbys førerkort etter en kjør-sakte-demonstrasjon fra Skedsmo og mot Oslo. Ifølge politiet skal enkelte av deltakerne ha sperret for en ambulanse under utrykning. Og fordi Cecilie Lyngby var en av initiativtakerne til aksjonen, er hun nå anmeldt av politiet. Og står uten førerkort.

Krever førerkortet tilbake

— Jeg er jo helt fortvilet. På forhånd gjorde jeg det klart for både politiet og deltakerne at vi kun skulle holde oss i høyre felt inn mot Oslo, og ikke hindre øvrig trafikk. Muligens er det noen jeg ikke kjente til eller visste om som ikke fulgte reglene. Men det vet jeg jo ikke. Og at jeg skal straffes med å få førerkortet inndratt er helt uforståelig, sier Lyngby.

Utover denne kommentaren viser hun til sin advokat Thomas Klevenberg. Han bestrider at Lyngby har brutt loven, og mener hun må få tilbake førerkortet.

— Cecilie Lyngby kan ikke står ansvarlig for hva andre angivelig skal ha gjort. Forøvrig sitter vi med informasjon om at ambulanser under utrykning ikke skal ha blitt nevneverdig hindret. Dette førerkortbeslaget var unødvendig og overilt av politiet, sier Thomas Klevenberg.

Politiet har anledning til midlertidig å inndra et førerkort i inntil tre uker dersom vedkommende mistenkes for å ha brutt vegtrafikkloven . Men etter tre uker må politiet få en rettslig kjennelse for at førerkortbeslaget skal forlenges inntil saken er ferdig etterforsket.

— Jeg kan ikke se at det er grunnlag for det i denne saken. Vi kommer til å kreve at førerkortet leveres tilbake så raskt som mulig. Cecilie Lyngby har ikke vært til fare for andre, og følgelig finnes det ikke grunnlag for et videre førerkortbeslag, sier advokat Klevenborg.

Powered by Labrador CMS