� Klimakvoter er juks og fanteri, sier Carl I. Hagen etter at alle andre partier i bystyret stemte for å kjøpe klimakvoter ved flyreiser. Foto: Arnsten Linstad
� Klimakvoter er juks og fanteri, sier Carl I. Hagen etter at alle andre partier i bystyret stemte for å kjøpe klimakvoter ved flyreiser. Foto: Arnsten Linstad

Bare Carl I. Hagen og Frp stemmer mot at Oslos politikere skal kjøpe klimakvoter på flyreiser

� Klimakvoter er juks og fanteri. Frp kaster ikke penger ut av vinduet, sier Carl I. Hagen. Men alle andre bystyrepartier støtter SV-ordfører Marianne Borgens forslag om at Oslos politikere skal kjøpe klimakvoter når de reiser med fly.

Publisert Sist oppdatert

— Vi ønsker å være en miljø- og klimavennlig kommune. Ett av flere virkemidler for å nå de målene, er å ta i bruk kjøp av klimakvoter ved flyreiser, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til VårtOslo.

Mandag ettermiddag møttes forretningsutvalget i Oslo bystyre. Forretningsutvalget er nesten

Ordfører Marianne Borgen (SV). Foto: Oslo kommune/Sturlason
Ordfører Marianne Borgen (SV). Foto: Oslo kommune/Sturlason

Klimakvoter er rett og slett at man kjøper seg tillatelse til å slippe ut CO2. Vanligvis deles kvotene inn i tonn. Så når man kjøper klimakvote på flyreiser, kjøper man seg en tillatelse til å slippe ut en bestemt mengde CO2.

Norge følger EUs kvotesystem. Det er Klimadirektoratet som er ansvarlig for den norske kvoteordningen. Norge har tillatelse til å slippe ut et bestemt antall tonn CO2 årlig. Dette har Norge gått med på gjennom FNs Kyoto-protokoll.

Privatpersoner eller politikere har ingen forpliktelse til å kjøpe kvoter på flyreiser. Det er en frivillig ordning. Men statlige myndigheter har en fast praksis med kvotekjøp på flyreiser. I teorien skal man da bidra til reduksjon i CO2-utlsipp fordi en oppkjøpt kvote reduserer antallet tonn Norge og norske bedrifter kan slippe ut.

tilsvarende presidentskapet på stortinget, og består av samtlige bystyrepartiers gruppeledere. Under punktet eventuelt, fremmet Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) et forslag om at alle bystyrets medlemmer skal kjøpe klimakvoter når de reiser med fly i embeds medfør.

Alle unntatt Frp følger etter det rødgrønne byrådet

Kjøp av klimakvoter har vært statlig praksis i flere år. Hvorfor har det tatt så langt tid for Oslo kommune å få på plass en slik ordning?

— Ja, det er et godt spørsmål. Men nå er det faktisk slik at vi har vært i gang med arbeidet en stund. Bystyrets sekreteriat har jobbet med spørsmålet. Nå skal dette samkjøres med byrådet og byrådsavdelingene. Byrådet har besluttet å kjøpe klimakvoter, og de er i ferd med å bestemme hvordan kvotene skal kjøpes. Det er viktig at bystyret og byrådet gjør dette samkjørt, sier Borgen.

VårtOslo har flere ganger laget saker om at Oslos fremste tillitsvalgte reiser på studieturer der de lærer om miljø- og klimavennlige tiltak. Uten å kjøpe klimakvoter. Men ordningen er kontroversiell. Da bystyrets forretningsutvalg behandlet saken stemte Frps gruppeleder Carl I. Hagen mot forslaget.

— Klimakvoter er juks og fanteri

— Klimakvoter er juks og fanteri. Det er det samme som å kaste penger ut av vinduet, og det er Frp mot. Dette tullet med klimakvoter bygger på den nye religionen der FNs klimapanel er gud, tordner Carl I. Hagen når VårtOslo spør hvorfor Frp stemte mot forslaget.

Alle partier i bystyret, unntatt Frp, vil innføre kjøp av klimakvoter når politikere eller ansatte i rådhuset reiser med fly. Foto: Christian Vassdal
Alle partier i bystyret, unntatt Frp, vil innføre kjøp av klimakvoter når politikere eller ansatte i rådhuset reiser med fly. Foto: Christian Vassdal

— Det er en helt feilaktig slutning at den livgivende, jeg gjentar livgivende, gassen CO2 skal ha noen som helst negativ innvirkning på klimaet vårt, sier Hagen.

Men uansett hva Frp og Hagen måtte mene, avstemningen i forretningsutvalget, der alle de andre partiene stemte for ordførerens forslag, innebærer at bystyret følger det rødgrønne byrådet og kommer til å innføre kjøp av klimakvoter ved flyreiser.